Leo Krans

Bestel mijn boek

Wetenschap en psychologie

Alles wat we doen en ervaren, kan in hersenactiviteiten vertaald worden. Denken, kijken, lopen en voelen valt hier onder andere onder. Dit alles zijn hersenactiviteiten, dus meetbaar. De wetenschap kan nu al grof constateren dat er activiteiten zijn in de hersenen, maar alleen nog niet precies genoeg. Zouden ze dit wel kunnen en er zou een beter inzicht komen in psychologische processen (deze staan nu in mijn boek), dan ontstaan er ongekende mogelijkheden.

Er wordt weinig samengewerkt tussen wetenschappers en psychologen. Dit komt voor een groot deel doordat ze verschillende werkwijzen hebben en bepaalde verbanden niet zien. Zou hier verbetering in komen, dan kan er psychologische vooruitgang op wetenschappelijke basis zijn. Wereldverbetering is dan zelfs mogelijk, want alle problemen worden veroorzaakt door mensen die een onjuiste kijk op het leven hebben of niet beseffen waar ze mee bezig zijn.

Als spanning waarneembaar is, moet ontspanning ook aan te tonen zijn. Alleen heeft men heel weinig gegevens over ontspanning, want de meeste mensen zijn gespannen. Dit is ook de reden dat men constant denkt. Pas als problemen opgelost worden, kan men gedachteloos en dus ontspannen zijn. Indien men precies genoeg kan meten, moet de mate van spanning ook meetbaar kunnen zijn. Aangezien geestelijke spanning lichamelijke spanning veroorzaakt, moeten hier verbanden aangetoond kunnen worden. Maar het probleem is dus, dat men geen basis heeft waar men van uit kan gaan, want echte ontspanning is een zeldzaamheid.

Zodra men betrouwbare gegevens over spanningen en spanningsniveaus heeft, kan men naar de volgende interessante stap gaan. En dat is kijken waardoor een persoon gespannen of ontspannen wordt. Aan de hand van deze onderzoeken, kan men therapie├źn gaan ontwikkelen om personen uit gespannen situaties te halen. Niet alleen kan men personen dan optimaler benaderen, want men weet waar men mee bezig is, maar tevens kan men resultaten meten. Dan hoeft men niet meer te vragen of iemand ontspannen, want men kan het meten. Dit is een veel betrouwbaarder iets, aangezien velen denken ontspannen te zijn, terwijl dit niet zo is.

Zodra de wetenschap voldoende op de hoogte is, kan men dus gaan aantonen of iemand gespannen of ontspannen is. Dan weet men ook of die persoon gelukkig is of niet, want een gespannen iemand kan onmogelijk gelukkig zijn. Om niemand ongerust te maken, de wetenschap zou kunnen gaan aantonen dat men denkt, maar niet wat.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.