Leo Krans

Bestel mijn boek

Hoe kun je meer respect krijgen

Gerespecteerd worden is een belangrijk onderdeel van het leven. Als iemand respect voor je heeft, voel je je een stuk beter want je voelt je gewaardeerd. Dit heeft weer te maken met je aanwezige onzekerheid. Maar daar ga ik het nu niet over hebben, want op andere plaatsen op deze site staat er meer over. Nog veel meer in mijn boek.

Als iemand jou respecteert, wil dat zeggen dat diegene jou waardeert als persoon. Iemand die respectloos is, agressief is, onbetrouwbaar is, liegt, enzovoort, zal nooit respect krijgen. Omdat diegene anderen niet respecteert. Zou jij zo iemand kunnen respecteren? Kan me het niet voorstellen.

Respect afdwingen werkt ook niet. Door dwang en agressie krijg je geen respect. Dan ontstaat angst en dit is duidelijk niet hetzelfde als respect. Bang voor iemand zijn en iemand waarderen is totaal verschillend. Het is positief versus negatief.

Er is maar 1 manier om respect te krijgen en dat is door een goed persoon te zijn en de ander te respecteren. Als jij iemand anders respecteert, is er een grote kans dat diegene jou ook gaat respecteren. Want dit is de regel:

Je krijgt pas respect als je het zelf eerst geeft.

Hoe respecteer je iemand?

Het belangrijkste is diegene serieus nemen. Luisteren naar hem of haar, staat ongeveer bovenaan de lijst van belangrijke voorwaarden hiervoor. Door luisteren en reageren op wat de ander zegt, ontstaat een heel belangrijk iets. Weet je wat dat is? Dat noemt men een gesprek. Een gesprek bestaat ongeveer voor de helft uit luisteren. Maar reageert de ander niet op wat jij zegt, dan is het al geen gesprek meer. Dan heeft de ander geen interesse in jouw opvattingen. Oftewel jij respecteert hem of haar wel, maar diegene respecteert jou niet. Voor alle duidelijkheid, is de ander het niet met je eens, dan heb je nog steeds een gesprek. Jullie denken alleen verschillend. Dit is geen probleem.

Het niet met elkaar eens zijn kan geen kwaad, maar als de ander niet luistert of reageert op jouw opvattingen, is het geen gesprek / discussie meer. De ander is jou gewoon aan het vertellen wat zijn of haar opvattingen zijn. Velen kunnen er namelijk niet tegen als andere mensen anders denken dan wat zij zelf denken. Je hoeft bijvoorbeeld geen discussie aan te gaan met een pastoor over het bestaan van God. De pastoor zal geen enkele interesse hebben in jouw opvattingen. Je praat tegen een menselijke muur.

Jij hebt grote invloed op hoe een gesprek verloopt.

Door de ander te respecteren, zelfs al ben je het totaal niet met elkaar eens, ontstaat er een band. Omdat jij de ander serieus neemt, gaat de ander jou ook serieus nemen. Nogmaals, als de ander daar toe in staat is. Als je daarnaast fatsoenlijk bent en geen meelopertje (straks meer), gaat diegene jou vaak ook respecteren. De meeste mensen willen gerespecteerd worden, maar zolang zij zich niet gerespecteerd voelen, zal men anderen niet respecteren.

Eerst respect geven om het terug te krijgen, is niet bij iedereen. Een deel van de mensen respecteert anderen uit zichzelf, zonder dat ze eerst zelf gerespecteerd worden. Moet helaas zeggen dat dit meer bij het vrouwelijke deel van de mensheid voorkomt. Hoe deze verhoudingen liggen, weet ik niet. En het is gradueel. Sommigen respecteren anderen al als ze een beetje respect krijgen. Voor anderen is veel nodig. Meestal uit wantrouwen. Iemand die vaak gekwetst is bijvoorbeeld, zit in de verdediging.

Als iemand naar je luistert, neemt diegene je serieus, anders zou hij of zij niet luisteren. Dus ook al is het een kind, je kleine zusje of een niet zo'n belangrijk persoon. Diegene luistert en reageert toch op jou. Oftewel hij of zij neemt jou op dat moment serieus. Dit voor degenen die vinden dat "niemand interesse voor hun heeft." Dus ook al vind je dat diegenen niet echt meetellen voor opwaardering van je zelfvertrouwen, deze personen nemen je toch serieus. Wees er zuinig op. Oftewel ze hebben respect voor je. Cijfer dit niet weg. Uiteraard ligt het anders bij verkopende mensen, versierders of anderen die je willen manipuleren. Deze hebben andere motieven. Leer dit te herkennen.

Wees geen meeloper.

Een meeloper is iemand die veel doet voor iemand en anderen naar de mond praat, om aardig gevonden te vonden. Diegene gaat je waarschijnlijk ook aardig vinden, maar dat is niet hetzelfde als iemand respecteren. Pas als je je gelijkwaardig gedraagt ten opzichte van een ander, kan de ander je gaan respecteren. Een meeloper gedraagt zich eigenlijk ondergeschikt aan een ander, waardoor die ander geen respect terug kan geven. Aardig? Ja. Welkom? Ja. Respect? Nee. Probeer dit te begrijpen. Of draai het om. Kun jij respect hebben voor iemand die je knechtje speelt? Het is misschien makkelijk en leuk, maar daar blijft het bij.

Aanbidding is geen respect. Aanbidding is jij staat boven mij. Bij respect staat men op hetzelfde niveau. Iemand die aanbeden wordt, zal geen respect voor de aanbidder krijgen.

Hoe krijg je dus respect.

  • Om te beginnen, wat hierboven beschreven is. Dus beginnen met iemand anders te respecteren. Diegene serieus te nemen en te streven naar een ontspannen gesprek. Luisteren, reageren als je het niet met hem of haar eens bent, vragen stellen, zijn de steekwoorden. Oftewel, een goed gesprek.
  • Maar dit is niet voldoende. Je moet je gelijkwaardig gedragen aan de ander. Dus niet er onder, maar ook niet er boven. Dus niet de meeloper of aanbidder. Met je boven de ander stellen, wil zeggen proberen het gesprek te domineren. Dit is geen gelijkwaardig gesprek. Dan gaat het worden: "Jij moet mijn denken gaan overnemen, want ik heb altijd gelijk." Grote kans dat de andere tegen de dominantiepoging in gaat. En dan ontstaat er wat anders en dat is het begin van ruzie. Accepteert de ander jouw dominantie, dan ontstaat ongelijkheid tussen jullie. Dan kan er geen sprake meer zijn van respect. Dus zelfs als je merkt dat je de ander de baas kan zijn, omdat diegene onzeker is, probeer het dan toch niet te doen. Fatsoenlijke mensen lopen niet over zwakkeren heen. Laat je hem of haar in zijn waarde, dan blijft er een goede communicatie. De ander zal dat zeer waarderen, want onzekeren worden vaak ondergedrukt. Bij gelijkheid zal de ander jou blijven respecteren en niet gaan aanbidden. Precies zoals het hoort.
  • Wat ook hoort bij respect krijgen, is  fatsoenlijk blijven. Ben je het niet eens met wat men zegt, zeg het dan, maar heb kritiek op wat hij zegt. Ga geen kritiek leveren op de persoon ("Je bent een ……"). Zodra dat begint, eindigt het gesprek en ontstaat aanval en verdediging, dus ruzie. Dan wordt het meestal steeds erger. Nogmaals, bekritiseer (vriendelijk) de opvatting; niet de persoon. Is een gigantisch verschil. Bij kritiek op een standpunt gaat diegene zijn standpunt verdedigen. Hij of zij voelt zich vaak niet persoonlijk aangevallen (zie volgende punt).
  • Ik zei net, voelt men zich vaak aangevallen. Ik zei niet voelt men zich altijd aangevallen. Want er speelt nog een andere factor mee. Er zijn veel mensen (weet geen percentage) die niet tegen kritiek kunnen. Dit is meestal een mannending. Kritiek op welk standpunt dan ook wordt dan als een persoonlijke aanval gezien. Want velen denken dat ze perfect zijn en altijd gelijk hebben. Heb je bijvoorbeeld kritiek op de kleur van hun tuinhekje, dan kan dit al snel uit de hand gaan lopen. Zelfs als je het goed bedoelt. Dit laatste punt heeft niet direct iets te maken met respect, maar moest het toch vermelden, omdat fatsoenlijke kritiek kan leiden tot verkeerde toestanden. Maar meestal leidt fatsoenlijke kritiek tot een goede discussie.

Wat als respect krijgen niet lukt bij iemand?

Denk pech gehad. En ga door met je leven. Veel mensen (geen idee hoeveel) zijn niet in staat om anderen te respecteren. Meestal komt dat door dat diegenen zich niet durven open te stellen naar anderen. Dit is onzekerheid en slechte ervaringen. Verkijk je dus niet op de nurkse, onvriendelijke houding van iemand. Vaak zit dat aan de manlijke kant. Hierachter zit namelijk de angst om gekwetst / aangevallen te worden.

Wil je toch goed contact met zo iemand krijgen, dan zal je veel geduld moeten hebben. Blijf vriendelijk, maar niet onderdanig. Je moet eerst het vertrouwen van die persoon zien te krijgen. Je zou een ingang kunnen vinden door naar zijn of haar mening ergens over te vragen. En dan langzaam gaan opbouwen. Begint iemand meer te praten, dan is dat een goed teken. Of een kleine lach. Of zelfs eens een keer geen boze reactie kan al een vooruitgang zijn.

Wees supervoorzichtig met kritiek op iemand die zich begint open te stellen. Want bij kritiek kan de ingang weer dicht gaan. Voor een vrouw die haar man wil "openbreken": Dit is erg moeilijk, maar niet onmogelijk. De defensieve persoon moet eerst (langdurig) respect gaan voelen. Een mening vragen zou het begin kunnen zijn. 

Alles wat buiten de manlijkheid ligt, ligt erg gevoelig bij mannen. Mijn boek gaat hier uitgebreid op in. Maar mijn boek is niet geschikt voor het echte manlijke denken. Als ze het zouden durven te lezen, zouden ze een veel beter persoon kunnen worden met veel betere intermenselijke contacten. Maar deze stap durven (!) veel mannen en jongens niet te nemen. Zie de ingezonden brief (link bovenaan) en de reactie van haar man. Was hier niet verbaasd over. Veel manlijke personen zijn niet in staat om vrouwelijke personen te respecteren, want dit "is niet manlijk."

Maar zonder respect kan er geen goede verstandhouding zijn. Dus ook niet tussen mannetjes en vrouwtjes. Tenzij de vrouw of meisje dusdanig onzeker is, dat ze niet naar respect verlangd, "want ik ben niet belangrijk."

Als je als man of jongen zijnde dit leest en je worstelt met wel of niet manlijk zijn, lees dan mijn boek. Het alternatief voor manlijkheid hoeft niet slapheid te zijn. Er bestaat ook zoiets als een niet manlijke persoon die toch sterk in zijn schoenen staat.

Ik noem hem de evenwichtige man in mijn boek. Alleen die kan een goede relatie met vrouwelijke personen opbouwen. Alleen die begrijpt het woord respect. En die niet denkt van ik ben de bass en jij bent mijn knechtje. Alleen de evenwichtige man kan een respectvolle relatie opbouwen met een vrouwelijke partner. En hij zal ook een veel betere vader zijn.

Als dit leest als vrouwelijk persoon en je hebt te maken met iemand die in het manlijke denkpatroon zit, misschien is hij gevoelig voor mijn info. Maar de extreme man is hier niet toe in staat, dus bespaar je de moeite. Hij zal alleen maar boos worden, want hij wil bepaalde dingen niet weten.

In deze hoek zit ook de reden van het stijgende aantal scheidingen en steeds meer alleenstaanden. De mannen veranderen niet veel en de vrouwen worden steeds sterker. Daardoor gaat het nu steeds vaker fout als de vrouw / meisje niet gerespecteerd wordt. Ze durven steeds vaker nee te zeggen. Ze hebben nu veel meer het motto: "Als je me niet respecteert, kun je vertrekken."

Door respect krijg je waardering.

Daarom zal een evenwichtige / fatsoenlijke vent, keuze te over hebben. Daarom ga als man of jongen zijnde sleutelen aan je zelf, zodat je een beter (maar niet slap) persoon wordt. Mijn boek heeft alle informatie daar over.

Als je als man of jongen zijnde dit leest onderaan, is waarschijnlijk een goed teken. Lijkt er op dat je anderen wilt respecteren of gerespecteerd wilt worden (op de juiste manier), maar nog niet weet hoe. Velen hebben deze pagina al verlaten omdat ik dingen zeg die niet iedereen wil horen.

Wil je aanvullende informatie: