Leo Krans

Bestel mijn boek

Meditatie en verlichting (kort)

Mysterie uit het oosten. Maar dit lijkt maar zo. De staat van verlichting is namelijk gewoon een natuurlijk verschijnsel en voor iedereen bereikbaar. Het wordt ervaren als een prettig en ontspannen gevoel. Aan deze verlichting is absoluut niks mysterieus of bovennatuurlijks. Het lijkt mysterieus, omdat het niet duidelijk is wat het nu precies is. De uitleg van oosterse mensen is verre van duidelijk. Dit komt door hun andere cultuur en daarom worden dingen op een andere manier uitgelegd. Door de onbekendheid en de onbegrijpelijke uitleg voor westerse mensen is het een mysterieus iets geworden. Maar dit is het beslist niet !

Verlichting is niks anders dan zich geestelijk lichter voelen. Verlichting is eigenlijk dus gewoon ontspanning. Niet meer en niets minder. Maar het grote probleem is, dat echte ontspanning niet makkelijk te bereiken is. Vaak denkt men het wel te zijn, maar toch is dat maar heel zelden het geval.

Ontspanning is vaak niet mogelijk door problemen en het jachtige leven. Echte ontspanning is alleen te bereiken door afwezigheid van storende factoren. Zijn deze laatsten er niet, dan is men vanzelf ontspannen. Klinkt makkelijk, maar dat is het niet. De meeste mensen hebben veel te veel spanningen. Meestal zijn er problemen die konstant door de bovenkamer spoken. Daardoor is men niet alleen geestelijk gespannen maar ook lichamelijk want geest en lichaam staan met elkaar in verbinding. Ontspanning en verlichting (is dus eigenlijk hetzelfde) is daardoor onmogelijk.

Een probleem kan pas uit de gedachten verdwijnen als hij opgelost is. Hij kan soms tijdelijk verdwijnen, of onder andere problemen weggeduwd zitten, maar zolang hij niet opgelost is, blijft hij aanwezig. Dit is ook de reden dat de meeste mensen nonstop denken. Het zijn allemaal aanwezige problemen die opgelost willen worden (let er maar eens op). Met mediteren doet men pogingen om het contstante gedenk te doen laten stoppen. Helaas lukt dit maar zelden op deze manier.

De "hogere sferen" van verlichting kan men alleen maar bereiken door de aanwezige problemen op te lossen.

Zodra problemen verdwijnen krijgt mens steeds meer momenten van gedachteloosheid. Datgene wat men dan ervaart noemt men verlichting in het oosten. Maar in feite is het gewoon de natuurlijke ontspanning en daardoor ervaart men de wereld heel anders. Dit is overigens voor iedereen bereikbaar.

Konstant denken duidt zondermeer op gespannenheid. Dit is geen visie, maar een vaststaand feit. Ik spreek uit persoonlijke ervaring.

Mediteren heeft tot doel om te komen tot de staat van verlichting. Helaas voor degenen die mediteren, meditatie leidt maar heel zelden tot verlichting. Meditatie heeft eigenlijk alleen maar zin voor degenen die vlak bij dit niveau zitten. En dat zijn er maar heel weinig.

Er is eigenlijk maar een goede methode om weer ontspannen te worden en dat is door de problemen op te lossen. Mediteren is daar niet voor nodig. De besproken boeken kunnen hierbij helpen.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.