Leo Krans

Bestel mijn boek

Luisteren naar je gevoel

Met luisteren naar je gevoel wordt bedoeld dat er een soort innerlijke stemmetje is dat je iets influistert. Waar het vandaan komt en hoe betrouwbaar het is, weet je vaak niet. Kan je hier veel over vertellen.

De mens is van nature een goed wezen dat in overeenstemming met zijn menselijke natuur leeft, maar door omstandigheden raakt men dit kwijt. Dit laatste zeg ik ook op andere pagina's, dus ga ik hier verder niet op in. Ik ga je wat meer uitleggen over dat "stemmetje." Dat stemmetje is je diepste menselijke natuur die zeer betrouwbaar is, maar als je niet meer in balans bent (zoals bij de meeste mensen), vertrouw je dat stemmetje niet meer. Je geweten is er een vorm van.

Zal een voorbeeld geven. Je hoort een liedje op de radio en je vindt het leuk klinken. Maar diverse mensen om je heen kraken het volledig af en dan is de kans groot dat je dan gaat denken van het zal dan wel niks zijn. Hoe onzekerder iemand is, des te sterker het effect.

Of als jij iets doet waarvan je diep van binnen weet dat het niet goed is (diefstal bijvoorbeeld), zal je het misschien toch doen door invloeden van anderen of door een ziekelijk verlangen naar iets, maar "diep van binnen" weet je dat het niet goed is. Dit noemt men het geweten, maar het is eigenlijk de diep verborgen juiste menselijke natuur die weet dat het niet goed is. Dit is ook de reden dat veel jongeren ontsporen, want door onjuiste opvoeding is dat stemmetje heel ver weg. Ouders die juist opvoeden versterken de juiste menselijk natuur door bijvoorbeeld bestraffend toe te spreken of op een juiste manier in te praten.

Daarom is een vrije opvoeding (het kind mag alles wat hij wil) een hele goede manier om een kind goed te verknallen, want men leert geen fatsoennormen meer. Of beter gezegd men weet ze niet te versterken tot een niveau dat het kind het als basishouding gaat aannemen. Want zelfs een kind dat totaal vrij opgevoed is en geen enkele fatsoensnorm heeft, weet diep van binnen hoe het wel hoort. Heel diep van binnen. Oftewel een goede ouder versterkt de juiste natuurlijke levenshouding zodat het bij de standaard levenhouding gaat horen.

Een kind die er zelf van overtuigd is dat bijvoorbeeld diefstal niet goed is, zal daar eigenlijk niet meer anders over gaan denken. Tenzij de externe invloeden heel erg sterk zijn, dan zou het misschien nog kunnen. Het is eigenlijk rechtlijnig evenredig. Hoe overtuigender een kind is van de juiste levenshouding des te sterker moeten latere invloeden zijn om hem / haar hier van te laten wijken. Iemand die niet opgevoed is (vrije opvoeding), is heel makkelijk over te halen tot verkeerd gedrag. "Zullen we stoeptegels naar auto's gaan gooien." "Ja, lijkt me leuk." Het stemmetje heeft dus geen enkele invloed, want ouders hebben dit niet versterkt.

Onzekerheid heeft ook invloed op "naar je gevoel luisteren." Door de onzekerheid vertrouwt men de innerlijke stem niet of nauwelijks. Hoe sterker iemands vertrouwen in zichzelf is, des te meer vertrouwt men op het gevoel. Ik heb het dan wel over het echte zelfvertrouwen en niet bijvoorbeeld het macho zelfvertrouwen, want dit een schijnzelfvertrouwen.

Over het algemeen is je eigen innerlijke gevoel zeer betrouwbaar. Nu ik niet meer aan mezelf twijfel, vertrouw ik er volledig op. Als mijn gevoel zegt dat ik iemand niet vertrouw, ondanks dat diegene vriendelijk en aardig overkomt, klopt mijn gevoel altijd. Vroeg of laat komt de onbetrouwbaarheid van deze persoon naar boven. Andersom heb ik het ook. Ik ken een aantal mensen die moeilijk in de omgang zijn en velen hebben een hekel aan deze mensen, maar merk toch dat het personen met een goed karakter zijn. Alleen door hun humeurige gedrag maken ze omgang met hun erg moeilijk.

Als ik een bepaald muziekstuk mooi vindt (mijn innerlijke stem), dan is daar niemand die mij daar anders over kan laten denken. En andersom. Vind ik iets niet mooi, dan is er niemand die daar invloed op heeft. Ik heb daarom ook geen voorkeur voor bepaalde muzieksoorten of artiesten. Ik vind mooie muziek in pop, jazz, blues, rock en roll, en zelfs een beetje klassiek. Ik heb maar een maatstaf en dat is of ik het mooi vind. De huidige muziek op de radio vind ik slecht. Het wekt bijna geen enkel gevoel op bij mij.

Meer durven te luisteren naar het eigen gevoel kan vooruitgang betekenen, maar herstel van zelfvertrouwen zal meer invloed hebben. Het is meestal niet een kwestie van dat het innerlijke gevoel er niet is, maar dat men er niet op durft te vertrouwen.

Wil je aanvullende informatie: