Leo Krans

Bestel mijn boek

Wat is creativiteit

Creativiteit is het kunnen oplossen van vraagstukken. Iedereen is daarom in principe creatief. De een is het alleen wat meer dan een ander. Er bestaat dus niet zoiets als een niet-creatief iemand. Een deur is niet creatief. Een mens altijd. Creativiteit is dus gewoon het vermogen van de hersenen (jezelf dus), om iets te kunnen oplossen.

Staar je dus niet te veel blind op het woord creativiteit. Het is gewoon een mooi klinkend woord voor het kunnen oplossen van vraagstukken. Dit kan zijn van persoonlijke problemen tot ingewikkelde toestanden.

Voor een deel bezit men dus al een hoeveelheid creativiteit. Daarnaast is creativiteit te ontwikkelen. Een oplossing of een betere oplossing kun je krijgen door niet te snel iets te concluderen, het anders te bekijken of het een tijdje te laten rusten. Probeer het maar eens uit. In veel gevallen geldt, dat het meestal beter kan. Ga je hier van uit, dan kun je enorm ontwikkelen.

Een reden dat men niet creatief is, is dat men denkt het niet te zijn. Daardoor probeert men het niet eens. Iedereen kan een schilderij maken. In het begin kan het niet anders dan op kinderniveau zijn. Dit komt door gebrek aan ervaring. Ontwikkeling krijgt men door het te doen en er over te leren. Dit geldt voor bijna alles.

Een andere reden is dat men twijfelt aan zichzelf. Niet alleen is er daardoor onderschatting van het eigen kunnen, maar men is ook bang om te falen of kritiek te krijgen.

Door dit alles belemmert men zichzelf en komt men niet verder. Daardoor zijn kinderen zo creatief. Men denkt er niet of nauwelijks over na of men wel of niet creatief is. Men doet het gewoon en men ziet wel. Lukt het niet, dan pech gehad.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.