Leo Krans

Bestel mijn boek

Een andere wereld

Over het algemeen is er weinig gemoedelijkheid tussen mensen. Verkeerde fatsoensnormen, bewijzingsdrang, humeurig gedrag, onbetrouwbaarheid, het is orde van de dag. Gezien mijn psychologische kennis weet ik dat dit anders kan. Dit is niet louter theoretische kennis maar ook persoonlijke ervaring.

Ik wil met deze site een poging doen om een andere wereld te creëren. Als je hier geen behoefte aan hebt, of denkt dat alles goed is, surf dan verder. Ik ben van mening dat er nogal wat mankeert aan de samenleving. Dit komt dagelijks in het nieuws en merk in de dagelijkse sociale omgang.

Er is zoveel intelligentie en er zijn zoveel goedwillende mensen op deze planeet. Wereldvrede zonder alle vormen van agressie zou toch mogelijk moeten zijn. Sommige mensen noemen datgene dat we nu hebben een beschaving. Het is verre van dat, want de misstanden zijn echt eindeloos.

Wat we nu hebben, is nou dus niet bepaald een wereld waar iedereen van droomt. De misstanden zijn eigenlijk eindeloos. In deze wereld die sommigen "beschaving" noemen, komt in overmate oorlog, moord, mishandeling, vervuiling, overlast, verkrachting, incest, hongersnood, vernedering, bedrog en oplichting voor. Daarnaast neemt de commercie en oppervlakkigheid steeds meer toe. Dit lijkt dus niet erg op beschaving. Ik weet het, deze onjuiste toestanden worden veroorzaakt door een kleine groep, maar daardoor heeft wel bijna iedereen er mee te maken.

Dit kan toch niet meer. Hier zal toch eens een keer verandering in moeten komen. Er moet toch een leefwaardige wereld mogelijk zijn. Een wereld waar men menswaardig met elkaar omgaat en waar iedereen gelukkig is. Een wereld waar geen misstanden meer voorkomen. Een wereld waar kinderen probleemloos kunnen opgroeien. Een wereld waar vrede heerst en waar men geweld en agressie niet kent. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil een andere wereld, met andere mensen en een andere mentaliteit. Een wereld zonder oorlog en geweld. Met mensen die anderen niet kwetsen en elkaar helpen.

Maar niet alleen dat. Naast het verdwijnen van misstanden en het weer fatsoenlijk gaan gedragen van iedereen, moet iedereen weer van het leven gaan genieten en de levenslust en speelsigheid moet weer terugkomen. Nu zijn er veel te veel mensen die niet gelukkig zijn. De wereld moet weer een plezier worden om in te leven. Als er voldoende mensen hier achter staan, moet dit toch mogelijk zijn. 

Men laat zich vaak beïnvloeden door anderen en men is vaak teleurgesteld in de medemens door vervelende ervaringen. Vandalisme, anderen uitlachen, anderen kwetsen, machogedrag, alcoholgebruik, graffiti en agressie vallen voor een deel hier onder. Zit je veel onder humeurige mensen, dan bestaat de kans dat dit invloed gaat hebben op jouw stemming. Daardoor kan jij misschien humeurig naar anderen reageren. Op deze manier ontstaat een soort kettingreactie. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld deuren open houden, anderen helpen, rommel op straat gooien, vriendelijkheid, eerlijkheid, burenoverlast en spullen uitlenen. Wat jij ervaart, wordt vaak overgenomen.

Als je iemand helpt en diegene helpt jou niet als je hem nodig hebt, help je hem waarschijnlijk de volgende keer ook niet meer. Met deze reactie is niks mis mee. Zo reageer ik ook. Maar deze teleurstelling mag geen invloed hebben op de reactie naar anderen. Uiteraard zijn er grenzen aan het willen helpen, want sommigen maken misbruik van andermans hulpvaardigheid.

We steken we elkaar aan. Voor me zelf heb ik gewoon besloten om me niet te laten beïnvloeden door het gedrag van anderen. Ik gooi nooit rommel op straat, ik blijf vriendelijk en eerlijk, ik hou rekening met anderen en ik kom mijn afspraken na. Een enkeling denkt soms wel eens dat hij over me heen kan lopen omdat ik altijd vriendelijk ben, maar helaas verkijkt hij zich daar op.

Er moet een mentaliteitsverandering gaan komen. En dat geldt niet alleen voor de buren. Iedereen zou ook zijn eigen gedrag eens moeten gaan beoordelen. Niemand is vlekkeloos, het kan altijd beter. Dit doe ik ook nog steeds. Een goede gewoonte is bijvoorbeeld om bij sociale contacten je te verplaatsen in een ander. Als je kunt lachen als anderen gekwetst worden, besef je dus niet hoe die ander zich dan voelt. Sommigen vinden het zelfs leuk als kinderen op hun gezicht vallen. Over mentaliteit gesproken.

Ik vind dat het juist getuigt van karakter als je geen rommel op de grond gooit terwijl anderen het wel doen. Niet meedoen met vandalisme als vrienden het wel doen, is beslist geen teken slapte, maar getuigt van een aanwezig besef van moraal.

Een betere wereld is heel goed mogelijk. Iedereen moet gewoon besluiten om zich niet meer te misdragen. Iedereen moet gewoon voor zichzelf besluiten om geen rommel meer op straat te gooien, rekening te gaan houden met anderen, niet meer te liegen en kwetsen, anderen te helpen in noodgevallen en bijvoorbeeld afspraken na te komen. Een andere wereld begint namelijk bij jezelf.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.