Leo Krans

Bestel mijn boek

De situatie van de vrouw

 

Hoofdstuk 6 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

Vrouwen en mannen verschillen gigantisch wat hun karakter betreft, het is zelf verbazingwekkend dat relaties mogelijk zijn. De grote verschillen veroorzaken de vele problemen tussen man en vrouw.

De vrouw is bij lange na nog niet de persoon die ze kan zijn. Gedeeltelijk komt dat door haar eigen innerlijke situatie en gedeeltelijk door de maatschappij. De vrouw is langzamerhand aan het opkrabbelen, maar ze is er nog lang niet. De meesten hebben nog te maken met onzekerheid en innerlijke onrust. Beiden zijn kwijt te raken. In mijn boek wordt hier veel aandacht aan besteedt.

Onzekerheid

Twijfel aan zichzelf zorgt er voor dat men niet optimaal kan ontwikkelen. Men twijfelt aan wat men doet en men laat zich daardoor beïnvloeden door kritiek. Zelftwijfel veroorzaakt ook twijfel aan het uiterlijk en kan zelfs extreme vormen aannemen zoals Anorexia en zelfdoding. Met plastische chirurgie hoopt men meer zelfvertrouwen te krijgen, maar dit heeft nauwelijks invloed, want onzekerheid is een innerlijk probleem en geen uiterlijk. Onzekerheid kan verdwijnen als men dat wil.

Ontstaan onzekerheid

Onzekerheid ontstaat niet zomaar. Er zijn redenen waarom het ontstaat. En zoals het ontstaan is, kan het ook weer verdwijnen. Geloof me maar, er bestaat zoiets als geen onzekerheid meer hebben.

Vrouw in de maatschappij

De vrouw ervaart regelmatig dat dit niet altijd soepeltjes verloopt. Men ervaart kritiek, tegenslag en men kan niet altijd zijn zoals men het liefste zou willen zijn. De maatschappij is moeilijk te veranderen, maar men kan wel een weg gaan zoeken waar men zich kan vinden.

Depressie

Een depressie ontstaat door een bepaalde leef- en denkwijze. Een vrouw zit vaak in een bepaald denkpatroon waar ze niet goed uit komt. De ontwikkeling gaat dan in een cirkeltje in plaats van voouit. Er is geen enkel bewijs dat depressie erfelijk is en dat is het ook niet. Vroeger was ik depressief, maar ben er door het schrijven aan mijn boek definitief van af gekomen. Was het erfelijk geweest, dan was me dit niet gelukt. Hoe depressie ontstaat is niet moeilijk te begrijpen. Ziet men in wat de oorzaken zijn van depressie, dan kan men er van af komen. Medicijnen kunnen onmogelijk een depressie genezen; ze kunnen het hooguit wat draaglijker maken. En dan heb je nog de bijwerkingen.

Depressie is een ernstige belemmering van het levensgeluk en kan zelfs nog ernstigere vormen aannemen zoals lichamelijke kwalen of zelfdoding. Iemand die depressief is, mist een heleboel. Terwijl dit niet hoeft.

Slapeloosheid

Slapeloosheid is niet onverklaarbaar. Het wordt eigenlijk in mijn boek niet echt behandeld, maar slapeloosheid is meer een onderdeel van algemene probleemsituaties. Op deze site staat wel gedetailleerde informatie over slapeloosheid.

Anorexia

Dit is een vrouwlijk psychisch probleem en geen lichamelijk. Men is onterecht van mening dat men te dik is. Doordat men psychisch met zichzelf in de knoop zit, kan men bepaalde dingen niet meer goed beoordelen. De factor daardoor aandacht krijgen speelt ook mee. Dit heeft weer met dezelfde psychische problemen te maken.

Versierd worden

Veel vrouwen vinden het prettig om versierd te worden. Men wordt graag ingepalmd door iemand die aanhoudend positieve indruk probeert te maken. Op een gegeven ogenblik denkt men "de prins op het witte paard' ontmoet te heen, want "hij is zo aardig en doet zo veel voor me. Bij hem zal ik me op me gemak voelen en hij zal mij tot steun dienen." Maar meestal zal op den duur blijken dat hij toch iemand anders blijkt te zijn. Iemand die minder veroveringsdrang heeft, zal hooguit een goede vriend kunnen worden, want er worden onvoldoende gevoelens opgewekt. Verliefdheid kan inderdaad blind maken. Zorg er daarom voor dat je weet waar je aan begint. Niet oprechte toenaderingen zijn te herkennen als men weet waar men op moet letten.

Hoe denken mannen over vrouwen

In de meeste gevallen ziet de man de vrouw niet als gelijkwaardig. Meestal is men prooi van een veroveraar die graag opschept bij zijn vrienden als hem dit lukt. Mannen hebben vaak een dubbele persoonlijkheid. Het gedrag van een versierder lijkt vaak niet op dat van de man bij "vrienden onder elkaar." Zorg er voor dat je de juiste man leert kennen.

Emancipatie

Goede zaak, maar we zijn er nog lang niet.

Hoe sterker te worden

Het is niet makkelijk, maar het is mogelijk om geestelijk sterker te worden. In het boek staan een aantal tips hoe dit te doen.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.