Leo Krans

Bestel mijn boek

Relaties en hun problemen

 

Hoofdstuk 5 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

Niet alleen worden relaties op zich behandeld, maar ook de daarbij behorende invloed op kinderen. Dit is geen makkelijk onderwerp, want het gaat om meerdere personen die verschillende karakters hebben en daardoor ontstaan zeer verschillende reacties. Een persoon beschrijven is al niet makkelijk, maar de combinatie van meerdere personen wordt ingewikkelde zaak. Van een machine weet je hoe die reageert, maar bij een levend wezen spelen zeer veel invloeden mee. Niet alleen het karakter (van mat tot fel), maar ook de vroegere ervaringen, de huidige stemming en de situatie spelen mee.

Vandaar dat ik alleen de hoofdlijnen behandel en de basisprincipes. In mijn boek probeer ik de juiste situatie uit te leggen en in mindere de verkeerde situaties want die zijn eindeloos. Ik behandel dus meer hoe het wel behoort te zijn in plaats van hoe niet.

Gelijkwaardig

Een goede relatie behoort uit gelijkwaardige mensen te bestaan. Helaas is dit een zeldzaamheid. Er is altijd wel een die denkt de baas te moeten spelen en een ander die niet vaak niet accepteert. Dit komt door de verschillende karakters van man en vrouw. Waarom het fout gaat wordt uitvoerig behandeld.

Karakter man

De man heeft vaak moeite met het invullen van hoe hij zich behoort te gedragen. Vrouwen veranderen, maar de man weet vaak niet goed hoe hier mee om te gaan. Het "nieuwe man zijn", is iets wat hij niet goed kan invullen. Dit komt omdat hij niet weet wat hij nu wel of niet moet doen, want er is eigenlijk geen goede informatie over. Hij krijgt wel kritiek op zijn huidige gedrag, maar er wordt hem niet verteld wat wel te doen. Hier ga ik uitgebrei op in. Veranderen is mogelijk zonder dat hij de waardigheid verliest. Hij hoeft zich niet vrouwelijk te gaan gedragen.

Karakter vrouw

De vrouw van nu is al lang niet meer de vrouw van vroeger. Door hun sterke ontwikkeling komt men steeds meer uit de onderdanige positie. Op zich is dit goed, maar moet wel de juiste waarden blijven aanhouden. Er komt ook steeds meer een bepaalde kilheid bij hun en dit is weer een achteruitgang. En de onzekerheid wegwerken lukt ook nog niet erg.

Wie hoort bij wie

Er zijn twee opvattingen betreffende dit. De een zegt dat tegengestelde karakters elkaar aantrekken en de andere zegt dat gelijksoortige karakters bij elkaar horen. Beiden zijn waar. Het ligt helemaal aan het soort karakter. Bij een dominant hoort een onderdanige en bij een sterk karakter hoort een ander sterk karakter. Is dat niet het geval, dan zullen er spanningen zijn of men gaat uit elkaar. De laatste situatie (sterk en sterk) is overigens de enig juiste en alleen deze heeft de mogelijkheid van een goede relatie en een probleemloos gezin. Zoek je informatie hier over, dan vind je dat in mijn boek.

Invloed op de relatie

Hoe de karakters zijn is bepalend of er spanningen zijn in een relatie. Sommige combinaties vragen gewoon om eindeloze moeilijkheden. In veel gevallen is het zo dat als er regelmatig spanningen zijn, ze erger gaan worden en vaker gaan voorkomen. Soms is het veranderen, maar vaak ook niet omdat bepaalde karakters niet tot een vredige situatie kunnen komen. Er moet te veel aan gesleuteld worden. Bepaalde karakters passen gewoon niet bij elkaar.

Invloed op de kinderen

Hoe een kind ontwikkelt hangt af van de gezinssituatie en de manier waarop kinderen benaderd worden. Dit kan variëren van zeer goede contacten met goed ontwikkelende kinderen tot depressieven, onzekeren, vandalen en macho's. Indien er spanningen zijn, wil ik adviseren om er toch eens over na te denken om mijn boek te gaan aanschaffen. Het kan zeer veel problemen oplossen. Kinderen opvoeden is een zeer belangrijke taak, want men bepaalt nu voor een deel de toekomst van het kind. Weet daarom goed wat je doet. Aangezien het boek uit idealistische motieven is geschreven en niet uit financiële, kan het boek, mits in goede staat, ten alle tijde geretourneerd worden als het niet bevalt.

Mannen en emoties

Moeilijke combinatie. Het is zoals water en olie; bijna niet te mengen. De man heeft echter een verkeerd beeld van wat er op dit punt van hem verlangd wordt. Er wordt niet bedoeld om alles gaan lopen janken. Want dit denkt een man als er verwacht wordt dat hij zijn emoties moet tonen.

Manlijkheid

Dit is: "Ik ben de baas. Ik heb altijd gelijk. Ik wens geen tegenspraak. De vrouw is mijn slavinnetje. Ik kan en durf alles. Ik bepaal alles." Maar eigenlijk is het: "Ik ben onzeker." Manlijkheid is een manier om onzekerheid te verbergen. Degenen die denken zo te moeten zijn, zullen constant vele spanningen met anderen hebben, want velen accepteren dit niet. Door anders te gaan denken kan dit verbeteren, maar dan wel zonder gezichtsverlies. Een man behoort zich ook niet als een softie te gedragen, want hier zit niemand op te wachten.

Onderdanigheid

Veel voorkomend vrouwelijk verschijnsel. Men is zo omdat men onzeker is. En daardoor durft men te weinig voor zichzelf op te komen. Niet alleen durft men dit nauwelijks, maar men wil dit eigenlijk ook niet. Door onderdanigheid kan men de beslissingen aan een ander over laten en loopt men geen risico's. Beslissingen nemen houdt in dat men verantwoordelijk is en dat men opdraait voor de gevolgen. Dit is een onjuiste levenshouding. Hoog tijd om er wat aan te gaan doen.

Homoseksualiteit

Een moeilijk onderwerp, want er zijn verschillende opvattingen hierover. Homoseksualiteit moet wel onderscheiden worden in de manlijke en de vrouwelijke situatie, want hun gedrag verschilt nogal en dit geldt ook voor het ontstaan er van. Ik ben er vrij aardig van overtuigd dat de omgeving de bepalende invloed is. Homoseksuelen zijn overigens niet meer of minder dan hetero's; ze zijn gewoon anders.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.