Leo Krans

Bestel mijn boek

Psychologie toen, nu en straks

Hoofdstuk 16 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

Vroeger was dit een apart boek, maar deze is nu toegevoegd aan dit boek als hoofdstuk 16.

Hierin wordt ingegaan op een aantal beweringen van vroegere psychologen en anderen die dachten mensen te begrijpen. De bedoeling is om eindelijk eens een beetje duidelijkheid in de psychologie te krijgen en dat is hard nodig, want duidelijkheid is er ondanks de overvloedige publicaties nog steeds niet. Dat is een van de redenen dat psychologie niet de resultaten behaalt die het zou kunnen halen. Psychologie zou namelijk heel veel voor de mensheid kunnen betekenen als men de juiste informatie krijgt.

Hier worden de standpunten van een aantal psychologen beoordeeld op inhoudelijke waarde en dat is veel minder dan men over het algemeen denkt. Sigmund Freud bijvoorbeeld heeft veel onzin beweerd. Dit komt omdat hij niet het juiste inzicht had, maar het wel dacht te hebben en velen geloofden hem helaas. Door zijn gecompliceerde opvattingen, waardoor er moeilijk vat op is te krijgen, en door het feit dat er destijds weinig bekend was op het gebied van de psychologie, heeft hij aanzien kunnen verwerven. Maar afgezien van zijn psychoanalyse en een beetje inzicht van welke dingen er bij mensen leven, heeft hij eigenlijk weinig bijgedragen aan een verbeterd psychologisch inzicht bij de mens. Hij miste daarvoor het inzicht.

Inzicht is overigens belangrijker dan geleerde kennis of de tijdsgeest, want iemand als Boeddha had het inzicht wel. Boeddha is alleen vaak onbegrijpelijk door zijn filosofischachtige uitspraken uit zijn oosterse cultuur. Daarnaast was hij verlicht en deze ervaring is moeilijk uit te leggen aan degenen die het niet zijn.

Maria Montessori had ook het inzicht in de menselijke geest en begreep kinderen daardoor en kon daarom resultaten boeken met haar werkwijze. 

Een ander iemand die ook een bijdrage geleverd heeft aan het begrijpen van de mens, is Abraham Maslow. Hij begreep bepaalde dingen en heeft een enigszins lijn in de psychologie gebracht, maar er wordt onvoldoende met zijn kennis gedaan. 

Met inzicht in de menselijke geest wordt bedoeld begrijpen wat er bij mensen leeft. Begrijpt men het niet, dan ontstaan merkwaardige theorieën. Freud was een theoreticus die geen contact had met het gevoelsleven van de mens. Verstand en aanvoelen zijn twee verschillenden waarden die elkaar moeten aanvullen, maar bij de meeste psychologen lukt dit niet, want het aanvoelen ontbreekt. Er is veel onzin in de psychologie, want men denkt mensen te begrijpen, maar dit doet men bijna nooit. Het zijn vaak theoretici die denken het te begrijpen, maar niet verder komen dan hun geleerde theorieën. De ervaring van verlicht zijn bijvoorbeeld, is onbekend bij psychologen; laat staan dat ze weten wat het is.

Als de kennis van de menselijke geest aanwezig is en het gevoelsleven functioneert op de juiste manier, ontstaat een sneeuwbaleffect in kennis en persoonlijke ontwikkeling doordat het elkaar versterkt. Dan pas kan er diepgaande psychologie en verbetering zijn. Mist men of het gevoel of de kennis, dan is men heel beperkend bezig, of gaat men fouten maken.

Door de verschillende stromingen, onjuistheden en tegenstrijdigheden bereikt psychologie de mensen over het algemeen niet. Psychologie is in feite heel simpel en kan grote veranderingen teweeg brengen. Dit geldt zowel voor het individu, als voor de samenleving. Alle overlast bijvoorbeeld, wordt veroorzaakt door aanwezige frustraties waardoor het normale denken wordt aangetast en men onjuiste dingen gaat doen. Verdwijnen deze frustraties, dan verdwijnt alle overlast. De symptomen van deze frustraties bestrijden lukt niet of nauwelijks. Alcoholisme verdwijnt niet door het alcoholisme te gaan behandelen, maar de reden er van te gaan aanpakken. Dan verdwijnt het alcoholisme vanzelf. Een gelukkig mens kan geen alcoholist zijn. Gelukkig zijn kan men leren.

In ieder mens schuilt inderdaad een goed wezen, maar door verkeerde ontwikkelingen gaat er regelmatig het een en ander fout. Zou men er in slagen om de frustraties te laten verdwijnen, dan komt er gegarandeerd een heel andere persoon tevoorschijn. Herstel naar een betere denkwereld kan op eigen kracht, of met behulp van anderen. In theorie geldt dit voor iedereen. De mensheid kan veel gelukkiger worden dan men nu denkt.

 

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.