Leo Krans

Bestel mijn boek

Totaaloverzicht

Uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

Hoofdstuk 1 Hoe zit de mens in elkaar.

Een overzicht van de menselijke eigenschappen zoals instincten, emoties, agressie, bewustheid, ontwikkeling, gedachten en nog veel meer.

Wat onderscheid ons van dieren. We hebben een aantal dierlijke en een aantal puur menselijke eigenschappen. Het boek legt uit hoe we verschillen van dieren en daardoor leert men dingen herkennen en kan men er voordeel uit halen.

Bewustheid. Er is duidelijk verschil tussen bewust en onbewust, maar tot nu toe heeft niemand me precies duidelijk kunnen maken waar het onderscheid ligt. Ik ben er nu wel achter gekomen en kan dit nu begrijpelijk uitleggen.

Ontwikkeling. We ontwikkelen op verschillende manieren. We zien dingen, we gaan naar school en we bedenken zelf dingen. Door de verschillende leermethoden goed te begrijpen, kan men verder ontwikkelen dan het gemiddelde.

Denken en geheugen. Waarom denken we? Waarom vergeten we dingen? En waarom schieten iets onverwacht weer te binnen. Dit zijn allemaal verklaarbare gebeurtenissen die niet eens zo moeilijk te begrijpen zijn.

Innerlijke balans. Dit is ook zo'n vaag begrip dat niet echt duidelijk is, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Het is ook iets dat door iedereen te verkrijgen is en waardoor men veel meer rust in het leven vindt. Velen denken dat men het wel heeft, maar meestal is dit niet zo. Dit komt omdat men het denkt te hebben, maar dit is omdat men de echte innerlijke balans niet kent.

Onzekerheid en twijfel. Een probleem waar bijna iedereen last van heeft, terwijl dit niet hoeft. Dit is de grootste belemmering om optimaal van het leven te kunnen genieten en goed te kunnen ontwikkelen. In "Alles over jezelf en het leven" wordt hier veel aandacht aan besteed. Ik heb er zelf ook last van gehad, maar ben het nu voorgoed kwijt. Ik voel me nu een totaal ander mens.

Dominantie. Dit verschijnsel veroorzaakt bijna alle ellende inde wereld. Een menswaardige samenleving, een soort paradijs, wordt hierdoor verhinderd. Het is een onmenswaardig gedrag dat ontstaat door aanwezige frustratie. Dominantie is ook iets dat verklaarbaar is en veranderd kan worden. Het zal alleen niet makkelijk zijn.

Depressie. Depressie is niet genetisch bepaald en het is iets waar men van af kan komen. Vroeger had ik er ook last van, maar ben er nu definitief van af. Het is voornamelijk gekomen tijdens het schrijven van mijn boek. Door het werken aan mijn boek ben ik dingen gaan begrijpen en zie nu in dat depressie helemaal niet hoeft.

Irritatie. Het heeft met het bovenstaande te maken, maar kan ook voorkomen als men niet depressief is. Irritatie is te verklaren en zelfs te voorspellen. Het is eigenlijk een heel normaal natuurlijk verschijnsel en het heeft soms zijn voordelen.

Hoofdstuk 2-4 Opvoeden.

Babycontact. Niet iedere ouder begrijpt de situatie van een baby. Men beseft niet dat een baby bang kan worden als die alleen gelaten wordt. Een baby kan nog niet beseffen dat ouders ergens in de buurt zijn of in een andere kamer slapen. Daardoor kan die gaan huilen en ook dit is soms nog niet genoeg om geborgenheid te vinden. Dit is een zeer onnatuurlijke manier om met een baby om te gaan.

Huilen van baby's. Dit duidt er op dat er iets aan de hand is. Een baby doet dit niet zomaar.

Vrije opvoeding. Ondanks de huidige trend, is dit een totaal verkeerde manier om kinderen op te voeden. Men is eigenlijk een kind aan het verpesten. Met kan er al op gaan rekenen dat men dan later veel problemen met de kinderen gaat krijgen. Er zijn veel betere manieren om een kind op te voeden.

Autoritaire opvoeding. Ook dit is onjuist. Ook hier verpest men een kind mee. Gezinsspanningen en verkeerde ontwikkeling van het kind zijn bijna gegarandeerd. Ik besteed veel aandacht aan opvoeding in mijn boek want dit is bepalend voor de kwaliteit van het kind en het gezin. Een verkeerde methode kan veel schade aanrichten die eigenlijk helemaal niet hoeft.

Geestelijke ontwikkeling. Hoe een kind ontwikkelt is aan bepaalde natuurwetten gebonden. Door een juiste benadering kan een kind optimaal opgroeien. Doet men dingen verkeerd, dan wordt een kind beperkt in zijn ontwikkeling en zal daar de rest van zijn leven de hinder van meemaken.

Zelfvertrouwen. Ouders bepalen of een kind zelfvertrouwen krijgt of niet. Als er een gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat komt dit meestal niet door opzet, maar doordat men bepaalde dingen niet inziet.

Probleemloos gezin. Dit is in principe voor iedereen mogelijk. In de praktijk zijn dit helaas zeldzaamheden, want men doet (onbewust) bepaalde dingen fout.

"Het is genetisch bepaald." Als men onhandelbare kinderen heeft, wordt het vaak hier op gegooid. Hier is echter geen enkel bewijs voor en het is ook niet waar. Door anders met kinderen om te gaan, zal men geen problemen meer hebben met "moeilijke kinderen." Een onlangs afgerond wetenschappelijk onderzoek bevestigt mijn beweringen.

Opvoedkunde. Hoe we moeten opvoeden wordt vaak gedaan zoals men vroeger zelf is opgevoed en de rest op gevoel. Het is jammer dat er niet zoiets bestaat als een cursus hiervoor, want dan kan men veel betere resultaten halen. Opvoeding zou eigen geleerd moeten worden op school, want het is moeilijker dan het lijkt. Vandaar dat er zo veel gezins- en maatschappelijke problemen zijn. Er gaat thuis namelijk nogal eens het een en ander fout. Met mijn boek hoop ik meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over hoe men kinderen opvoedt.

Grenzen stellen. Het is niet makkelijk om te bepalen wat een kind wel of niet mag. Hier heb ik wel enige richtlijnen voor, maar het is bijna onmogelijk om hier volledig duidelijk in te zijn want er zijn zo veel situaties denkbaar. Het enige wat wel mogelijk is om de situatie van de ouders en van het kind duidelijk in kaart te brengen zodat men zelf kan invullen wat wel of niet kan.

Richtlijnen. In elf punten leg ik ongeveer uit hoe men met kinderen omgaat. Deze richtlijnen zijn eenvoudig uit te voeren en indien men het correct doet, zullen kinderen in de positieve zin gaan veranderen. Kleine wondertjes zijn mogelijk.

Waarom gaat het fout. Vervelend gedrag van kinderen is verklaarbaar en te veranderen. Hier zijn geen geheime trucjes voor want die bestaan niet. Als ze er al zijn, lijkt het vaak of ze helpen, maar op den duur zal het fout gaan. Een kind omkopen met snoep is een oplossing van hooguit tijdelijk aard. Ik leg uit waarom het fout gaat en wat men er aan kan doen.

Zelfstandigheid. Dit is iets wat kinderen moeten hebben, want anders redden ze het later niet in de maatschappij. Veel ouders zijn enigszins bang voor zelfstandige kinderen, want dan is men bang dat men de zaak niet meer onder controle houdt. Maar als men het juist doet, hoeft men zich hier niet ongerust om te maken.

Wie bepaalt wat. Heeft te maken met het bovenstaande. Door verstandig met een kind om te gaan kan men grenzen gaan verleggen. Een kind is tot meer in staat dan men over het algemeen denkt. Maar men moet wel weten wat men doet, want anders faalt men in wat men wil.

Pesten. Als een kind pest of gepest wordt, is dat een teken dat er het een en ander fout zit bij het kind. Beiden zijn te veranderen.

Extreem gedrag. Vertoont een kind dat, dan moeten ouders heel erg gaan oppassen, want dit is een teken dat er iets goed fout zit bij het kind. En er is een grote kans dat het zal verergeren in de toekomst. Extreme vormen zijn niet uitgesloten.

Introversie. Een teken dat er iets niet goed zit. Introversie is onnatuurlijk. Het wil zeggen dat een kind door bepaalde redenen zich niet wil of durft te uiten. Voorzichtigheid is wel geboden, want het kind heeft meestal bepaalde angsten.

Extravertie. Ook een teken dat er iets niet goed zit. Meestal leidt dit tot oppervakkigheid en zich afsluiten van bepaalde dingen zoals emoties, inleving en aanvoelen.

Televisie. Een leuk ding, maar te veel ervan is niet goed. Niet alleen wordt men passief van zo'n apparaat, maar kinderen doen vaak verkeerde invloeden op. Kinderen zoek voorbeelden in het leven en het is niet onmogelijk dat ze verkeerde dingen van de televisie leren.

Eigenwijs. Op zich is dit geen verkeerd verschijnsel, want het kan bijdragen aan zelfstandigheid. Maar het kan ook negatieve vormen hebben. Taak van de ouders om dit in de gaten te houden en eventueel te corrigeren.

Hobby's. Een kind kan en moet eigenlijk een of meerdere hobby's hebben. Dit is niet alleen goed voor iemands ontwikkeling, maar geeft ook meer bezigheden. En dit voorkomt weer dat een ouder kind zich gaat bezighouden met nutteloze dingen, rond gaat hangen op straat, vandalisme, of vertier gaat zoeken in het uitgaansleven. Mijn boek legt uit hoe hier mee om te gaan.

Genialiteit. Als men kinderen op een juiste manier opvoedt, is (latere) genialiteit niet uitgesloten. Kinderen die geestelijk in de problemen zitten zijn daardoor nauwelijks in staat om het hogere te bereiken. Ouders kunnen voorkomen dat kinderen met zichzelf overhoop gaan liggen.

Problemen oplossen. Ieder probleem is in principe op te lossen. Ik besteed veel aandacht aan hoe gezinsproblemen op te lossen. Door uit te leggen waarom problemen ontstaan en hoe ze op te lossen, kunnen gezinsspanningen verdwijnen. Problemen ontstaan vaak doordat men de situatieniet goed inschat. En dit komt weer omdat er veel te weinig goede informatie over opvoeden is. Vandaar dat ouders die vroeger thuis zelf spanningen hebben ervaren, het ook met de eigen kinderen meemaken. Als men juiste opvoeding niet zelf heeft ervaren, is het niet makkelijk om het later zelf wel goed te doen.

Hoofdstuk 5 Relaties.

Niet alleen worden relaties op zich behandeld, maar ook de daarbij behorende invloed op kinderen. Dit is geen makkelijk onderwerp, want het gaat om meerdere personen die verschillende karakters hebben en daardoor ontstaan zeer verschillende reacties. Een persoon beschrijven is al niet makkelijk, maar de combinatie van meerdere personen wordt ingewikkelde zaak. Van een machine weet je hoe die reageert, maar bij een levend wezen spelen zeer veel invloeden mee. Niet alleen het karakter (van mat tot fel), maar ook de vroegere ervaringen, de huidige stemming en de situatie spelen mee.

Vandaar dat ik alleen de hoofdlijnen behandel en de basisprincipes. In mijn boek probeer ik de juiste situatie uit te leggen en in mindere de verkeerde situaties want die zijn eindeloos. Ik behandel dus meer hoe het wel behoort te zijn in plaats van hoe niet.

Gelijkwaardig. Een goede relatie behoort uit gelijkwaardige mensen te bestaan. Helaas is dit een zeldzaamheid. Er is altijd wel een die denkt de baas te moeten spelen en een ander die niet vaak niet accepteert. Dit komt door de verschillende karakters van man en vrouw. Waarom het fout gaat wordt uitvoerig behandeld.

Karakter man. De man heeft vaak moeite met het invullen van hoe hij zich behoort te gedragen. Vrouwen veranderen, maar de man weet vaak niet goed hoe hier mee om te gaan. Het "nieuwe man zijn", is iets wat hij niet goed kan invullen. Dit komt omdat hij niet weet wat hij nu wel of niet moet doen, want er is eigenlijk geen goede informatie over. Hij krijgt wel kritiek op zijn huidige gedrag, maar er wordt hem niet verteld wat wel te doen. Hier ga ik uitgebrei op in. Veranderen is mogelijk zonder dat hij de waardigheid verliest. Hij hoeft zich niet vrouwelijk te gaan gedragen.

Karakter vrouw. De vrouw van nu is al lang niet meer de vrouw van vroeger. Door hun sterke ontwikkeling komt men steeds meer uit de onderdanige positie. Op zich is dit goed, maar moet wel de juiste waarden blijven aanhouden. Er komt ook steeds meer een bepaalde kilheid bij hun en dit is weer een achteruitgang. En de onzekerheid wegwerken lukt ook nog niet erg.

Wie hoort bij wie. Er zijn twee opvattingen betreffende dit. De een zegt dat tegengestelde karakters elkaar aantrekken en de andere zegt dat gelijksoortige karakters bij elkaar horen. Beiden zijn waar. Het ligt helemaal aan het soort karakter. Bij een dominant hoort een onderdanige en bij een sterk karakter hoort een ander sterk karakter. Is dat niet het geval, dan zullen er spanningen zijn of men gaat uit elkaar. De laatste situatie (sterk en sterk) is overigens de enig juiste en alleen deze heeft de mogelijkheid van een goede relatie en een probleemloos gezin. Zoek je informatie hier over, dan vind je dat in mijn boek.

Invloed op de relatie. Hoe de karakters zijn is bepalend of er spanningen zijn in een relatie. Sommige combinaties vragen gewoon om eindeloze moeilijkheden. In veel gevallen is het zo dat als er regelmatig spanningen zijn, ze erger gaan worden en vaker gaan voorkomen. Soms is het veranderen, maar vaak ook niet omdat bepaalde karakters niet tot een vredige situatie kunnen komen. Er moet te veel aan gesleuteld worden. Bepaalde karakters passen gewoon niet bij elkaar.

Invloed op de kinderen. Hoe een kind ontwikkelt hangt af van de gezinssituatie en de manier waarop kinderen benaderd worden. Dit kan variëren van zeer goede contacten met goed ontwikkelende kinderen tot depressieven, onzekeren, vandalen en macho's. Indien er spanningen zijn, wil ik adviseren om er toch eens over na te denken om mijn boek te gaan aanschaffen. Het kan zeer veel problemen oplossen. Kinderen opvoeden is een zeer belangrijke taak, want men bepaalt nu voor een deel de toekomst van het kind. Weet daarom goed wat je doet. Aangezien het boek uit idealistische motieven is geschreven en niet uit financiële, kan het boek, mits in goede staat, ten alle tijde geretourneerd worden als het niet bevalt.

Mannen en emoties. Moeilijke combinatie. Het is zoals water en olie; bijna niet te mengen. De man heeft echter een verkeerd beeld van wat er op dit punt van hem verlangd wordt. Er wordt niet bedoeld om alles gaan lopen janken. Want dit denkt een man als er verwacht wordt dat hij zijn emoties moet tonen.

Manlijkheid. Dit is: "Ik ben de baas. Ik heb altijd gelijk. Ik wens geen tegenspraak. De vrouw is mijn slavinnetje. Ik kan en durf alles. Ik bepaal alles." Maar eigenlijk is het: "Ik ben onzeker." Manlijkheid is een manier om onzekerheid te verbergen. Degenen die denken zo te moeten zijn, zullen constant vele spanningen met anderen hebben, want velen accepteren dit niet. Door anders te gaan denken kan dit verbeteren, maar dan wel zonder gezichtsverlies. Een man behoort zich ook niet als een softie te gedragen, want hier zit niemand op te wachten.

Onderdanigheid. Veel voorkomend vrouwelijk verschijnsel. Men is zo omdat men onzeker is. En daardoor durft men te weinig voor zichzelf op te komen. Niet alleen durft men dit nauwelijks, maar men wil dit eigenlijk ook niet. Door onderdanigheid kan men de beslissingen aan een ander over laten en loopt men geen risico's. Beslissingen nemen houdt in dat men verantwoordelijk is en dat men opdraait voor de gevolgen. Dit is een onjuiste levenshouding. Hoog tijd om er wat aan te gaan doen.

Homoseksualiteit. Een moeilijk onderwerp, want er zijn verschillende opvattingen hierover. Homoseksualiteit moet wel onderscheiden worden in de manlijke en de vrouwelijke situatie, want hun gedrag verschilt nogal en dit geldt ook voor het ontstaan er van. Ik ben er vrij aardig van overtuigd dat de omgeving de bepalende invloed is. Homoseksuelen zijn overigens niet meer of minder dan hetero's; ze zijn gewoon anders.

Hoofdstuk 6 Situatie vrouw.

Vrouwen en mannen verschillen gigantisch wat hun karakter betreft, het is zelf verbazingwekkend dat relaties mogelijk zijn. De grote verschillen veroorzaken de vele problemen tussen man en vrouw.

De vrouw is bij lange na nog niet de persoon die ze kan zijn. Gedeeltelijk komt dat door haar eigen innerlijke situatie en gedeeltelijk door de maatschappij. De vrouw is langzamerhand aan het opkrabbelen, maar ze is er nog lang niet. De meesten hebben nog te maken met onzekerheid en innerlijke onrust. Beiden zijn kwijt te raken. In mijn boek wordt hier veel aandacht aan besteedt.

Onzekerheid. Twijfel aan zichzelf zorgt er voor dat men niet optimaal kan ontwikkelen. Men twijfelt aan wat men doet en men laat zich daardoor beïnvloeden door kritiek. Zelftwijfel veroorzaakt ook twijfel aan het uiterlijk en kan zelfs extreme vormen aannemen zoals Anorexia en zelfdoding. Met plastische chirurgie hoopt men meer zelfvertrouwen te krijgen, maar dit heeft nauwelijks invloed, want onzekerheid is een innerlijk probleem en geen uiterlijk. Onzekerheid kan verdwijnen als men dat wil.

Ontstaan onzekerheid. Onzekerheid ontstaat niet zomaar. Er zijn redenen waarom het ontstaat. En zoals het ontstaan is, kan het ook weer verdwijnen. Geloof me maar, er bestaat zoiets als geen onzekerheid meer hebben.

Vrouw in de maatschappij. De vrouw ervaart regelmatig dat dit niet altijd soepeltjes verloopt. Men ervaart kritiek, tegenslag en men kan niet altijd zijn zoals men het liefste zou willen zijn. De maatschappij is moeilijk te veranderen, maar men kan wel een weg gaan zoeken waar men zich kan vinden.

Depressie. Een depressie ontstaat door een bepaalde leef- en denkwijze. Er is geen enkel bewijs dat depressie erfelijk is en dat is het ook niet. Vroeger was ik depressief, maar ben er door mijn boek definitief van af gekomen. Was het erfelijk geweest, dan was me dit niet gelukt. Hoe depressie ontstaat is niet moeilijk te begrijpen. Ziet men in wat de oorzaken zijn van depressie, dan kan men er van af komen. Medicijnen kunnen onmogelijk een depressie genezen; ze kunnen het hooguit wat draaglijker maken. En dan heb je nog de bijwerkingen.

Depressie is een ernstige belemmering van het levensgeluk en kan zelfs nog ernstigere vormen aannemen zoals lichamelijke kwalen of zelfdoding. Iemand die depressief is, mist een heleboel. Terwijl dit niet hoeft.

Slapeloosheid. Slapeloosheid is niet onverklaarbaar. Het wordt eigenlijk in mijn boek niet echt behandeld, maar slapeloosheid is meer een onderdeel van algemene probleemsituaties. Op deze site staat wel gedetailleerde informatie over slapeloosheid.

Anorexia. Dit is een psychisch probleem en geen lichamelijk. Men is onterecht van mening dat men te dik is. Doordat men psychisch met zichzelf in de knoop zit, kan men bepaalde dingen niet meer goed beoordelen. De factor daardoor aandacht krijgen speelt ook mee. Dit heeft weer met dezelfde psychische problemen te maken.

Versierd worden. Veel vrouwen vinden het prettig om versierd te worden. Men wordt graag ingepalmd door iemand die aanhoudend positieve indruk probeert te maken. Op een gegeven ogenblik denkt men "de prins op het witte paard' ontmoet te heen, want "hij is zo aardig en doet zo veel voor me. Bij hem zal ik me op me gemak voelen en hij zal mij tot steun dienen." Maar meestal zal op den duur blijken dat hij toch iemand anders blijkt te zijn. Iemand die minder veroveringsdrang heeft, zal hooguit een goede vriend kunnen worden, want er worden onvoldoende gevoelens opgewekt. Verliefdheid kan inderdaad blind maken. Zorg er daarom voor dat je weet waar je aan begint. Niet oprechte toenaderingen zijn te herkennen als men weet waar men op moet letten.

Hoe denken mannen over vrouwen. In de meeste gevallen ziet de man de vrouw niet als gelijkwaardig. Meestal is men prooi van een veroveraar die graag opschept bij zijn vrienden als hem dit lukt. Mannen hebben vaak een dubbele persoonlijkheid. Het gedrag van een versierder lijkt vaak niet op dat van de man bij "vrienden onder elkaar." Zorg er voor dat je de juiste man leert kennen.

Emancipatie. Goede zaak, maar we zijn er nog lang niet.

Hoe sterker te worden. Het is niet makkelijk, maar het is mogelijk om geestelijk sterker te worden. In het boek staan een aantal tips hoe dit te doen.

Hoofdstuk 7 Situatie man.

Ik ben zelf manlijk en niet homoseksueel, maar ben er eigenlijk niet zo trots op om man te zijn. Velen van mijn "soortgenoten" hebben een nogal merkwaardige kijk op de andere helft van de bevolking, de vrouw. Ik zeg niet allen, maar toch wel de meesten. Voor de "echte man" is een vrouw een minderwaardig wezen en voornamelijk geschikt voor het huishouden en seks. Niet alleen is dit verre van correct, maar tegenover de vrouw doet hij voorkomen alsof dit niet zo is. Veel mannen hebben een dubbele persoonlijkheid. Er is de "echte vent" en de "versierder." Deze lijken totaal niet op elkaar.

"De echte vent." Dit is iemand die zich ver verheven voelt boven de vrouw. Zich stoer denkt te moet gedragen. Graag opschept. Niet wil onderdoen voor anderen. Onderling vrouwen kleineert en degenereert tot louter lustobject. Zijn gevoelens niet wil tonen. Niet tegen kritiek kan. Altijd gelijk heeft. Met andere woorden, iemand met wie eigelijk niet op een hoogwaardige manier mee valt te leven. Een klein gedeelte uit deze groep mishandelt, verkracht, moord, pleegt overspel of is agressief.

"De versierder." Probeert aanhoudend via allerlei mogelijke trucs een vrouw in te palmen. Over het algemeen meent hij eigenlijk weinig van zijn ogenschijnlijk goede bedoelingen. Doordat veel vrouwen onzeker zijn, laten zij zich hier op den duur door beïnvloeden. Men wordt verliefd door de voortdurende belangstelling.

"De evenwichtige man." Gedraagt zich niet zoals boven, want hij heeft een wat gezondere kijk op de medemens. De "echte vent" (tevens "versierder") is eigenlijk een heel onzeker iemand, die bang is voor zijn echte gevoelens en die door manlijk gedrag een bepaalde eigen waarde hoopt te scheppen. De evenwichtige man heeft door zijn stabiliteit geen behoefte aan machogedrag. Hij is veel prettiger in de omgang (vriendelijk, eerlijk, prettig gevoel voor humor, spontaan, openlijk), maar beslist niet karakterloos. Alleen deze man is in staat tot evenwichtige relaties en een maatschappij op een hoger niveau. Helaas vallen veel vrouwen niet voor zo iemand, want hij mist het aanhoudende en vaak opdringerige gedrag waar onzekere vrouwen op den duur voor vallen. In mijn boek besteed ik hier veel aandacht aan.

Overige mannen. Dan is er eigenlijk nog een categorie en dat zijn de zachte karakters. Vaak treft men hier een bepaalde matheid aan en laat men vaak over zich lopen. Op zich zijn het meestal vriendelijke en aardige mensen, maar zijn vaak te zacht voor deze maatschappij. Deze mensen worden daardoor, geheel onterecht overigens, vaak misbruikt, gepest of gekleineerd. Als iedereen als hun zou zijn, was er niks aan de hand, maar er zijn te veel gestoorde personen die misbruik van hun maken.

Hoe wel en hoe niet. De maatschappij verandert en daardoor worden situaties anders. Hoe een man zich nu behoort te gedragen, weten velen niet meer. Men moet soft zijn en stoer, maar ook weer niet te veel, want dan is het ook weer niet goed. Er wordt verwacht om de emoties te tonen, maar dit is weer onmanlijk en men wil niet voor softie of homoseksueel aangezien worden. De ene vrouw vindt iets goed, terwijl een andere vrouw weer andere eisen heeft. Dit maakt het een zeer gecompliceerde situatie. De man kan veranderen zonder de eigenwaarde te verliezen. Degenen die willen veranderen vinden informatie hierover in mijn boek.

Hoofdstuk 8 Relatie - en gezinsproblemen.

Gezien de vele variaties van karakters van mannen en die bij die van vrouwen, is het onmogelijk om iedere situatie kant en klare oplossingen te geven. Ik behandel in mijn boek daarom alleen een aantal veel voorkomende situaties. Door anders om te gaan met probleemsituaties kan een relatie- en gezinssfeer aanmerkelijk verbeteren. In plaats van constant opgezadeld zitten met problemen, kan men ook een steeds beter worden relatie gaan ontwikkelen.

Kinderen. Ook problemen met kinderen zijn op te lossen. Een probleemgezin is echt iets dat niet hoeft. Een kind ligt echt niet zo maar dwars. Ik kan je inzicht verschaffen in waarom er problemen zijn met kinderen. Zodra je dat inzicht hebt, kan er een situatie gaan ontstaan waar men zich voornamelijk richt op vooruitgang en verbetering in plaats van problemen. Voor dit alles hoef je geen psycholoog te zijn. In principe kan iedereen zorg dragen voor verbetering.

Seks. Ook hier zijn vele verbeteringen mogelijk. Niet kunnen presteren in bed heeft bijna altijd een geestelijke oorzaak (onderzoeken hebben dit aangetoond). Verbetert de geestelijke situatie, dan verbeteren ook de lichamelijke inspanningen en kunnen impotentie en aanverwanten verdwijnen.

Problemen. Doordat er problemen zijn in een gezin, is er daardoor niet alleen vaak een gespannen situatie, maar ook een grote beperktheid aan groei. Hiermee bedoel ik mee dat met mensen die goed met elkaar kunnen opschieten veel meer mogelijk is. Men wil dingen samen doen. Men steekt elkaar aan. Men helpt elkaar. Als er spanningen zijn vermijdt men elkaar het liefste. Bij kinderen die dit in extreme vorm meemaken, is er een verhoogde kans dat men thuis gaat vermijden, met risico's als vandalisme, alcoholisme, drugs en prostitutie.

Invloed op kinderen. De thuissituatie bepaalt het karakter van een kind. Het bepaalt voor een groot deel of men een zonnige of een problematische toekomst gaat krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat bij mensen uit de "onderkant van de maatschappij", (criminelen, verslaafden, agressors, verkrachters) meestal een slechte thuissituatie was. Een gezin met spanningen veroorzaakt afstand tussen ouder en kind. Dit kan zijn met ruzie of door teruggetrokkenheid.

Veranderen. Door anders met situaties om te gaan, kan men naar elkaar toe groeien en een veel betere verstandhouding met de ander krijgen dan men nu denkt / voor mogelijk houdt. Er zijn echt onbeperkte mogelijkheden.

Hoofdstuk 9 Hoe nu verder.

Met deze titel bedoel ik hoe we wel verder samen kunnen gaan en hoe we meer uit het leven kunnen halen. Het kan zoveel beter dan men denkt.

Partners. Als men elkaar echt zo ziet, heeft men al een juiste basis. Dan zal de sfeer ontspannen zijn en daardoor kan men groeien. Men steekt elkaar aan, men gaat plannen maken, men wil de grenzen gaan verleggen, men komt tot bijzondere gedachten en men lacht veel samen. Dit alles blijft buiten schot als men een gespannen relatie heeft. Je maakt geen grapjes tegen iemand die niet correct met je omgaat. Er zal een muur tussen en om hen heen staan die groei stillegt.

Kinderen. Kinderen in een ontspannen thuissituatie groeien veel gezonder op dan in een gespannen relatie. Door hun ontspannen houding en evenwichtige karakter is men tot veel meer in staat. Hun creativiteit zal veel hoger zijn en men heeft veel meer de mogelijkheid in zich om grote prestaties te leveren. Hogere IQ's zijn niet ongebruikelijk. Albert Einstein was een groot geleerde, omdat hij een open en ontspannen houding had. Daardoor zag hij dingen veel beter. Een gefrustreerd iemand heeft heel andere behoeftes dan een gelukkig iemand. Daardoor ontwikkelt men totaal verschillend. Men begrijpt elkaar vaak niet eens. Ook hier gaat mijn boek uitgebreid op in.

"Ziekten." Ik ben er van overtuigd dat veel "ziekten" zoals woordblindheid, adhd, meervoudige persoonlijkheidsstoornis en bijvoorbeeld depressie niet kunnen bestaan bij degenen die hun innerlijke balans hebben. Door geestelijke onrust ontstaan dit soort verschijnselen. Het is ook niet voor niets dat de wetenschap de oorzaak nog niet gevonden heeft. Men zoekt het in het lichamelijke of het erfelijke, maar vinden het maar niet. En men zal het daar ook niet vinden, want daar zit het niet. Gezien de maatschappelijke ontwikkeling is dit pas het begin. We worden wel steeds mondiger, maar ook verwarder.

Creativiteit. Ontstaat door speelse hersenen. De geestessituatie van iemand bepaalt de mate van creativiteit. Een agressor en een onzekere zijn door zijn geestelijke onrust (=spanning) hier veel beperkter in. Kinderen zijn daarom zo speels en goed in het bedenken van het onmogelijke. Met mijn boek kan creativiteit bevorderd worden. Niet door te leren hoe men creatief wordt (dit kan men niet leren), maar door te leren om ontspannen te worden en daardoor wordt men creatiever. Iedereen kan verbeteren op dit gebied.

Ontwikkeling van jezelf. De kwaliteit en de inhoud van het leven is iets wat constant verbeterd kan worden. Door te gaan bepalen wat belangrijk is in het leven en wat niet, is een veel hoogwaardiger leven mogelijk dan je nu denkt. Gok ook niet op je volgende leven, want die is er niet. Het is nu of nooit.

Verbeter je sociale contacten. Ook besteed ik veel aandacht hoe met anderen om te gaan. Niet door trucjes te gebruiken, maar door te leren wat er speelt bij sociale omgang. Problemen met anderen is iets wat echt niet hoeft. Uiteraard zijn er altijd personen die moeilijk in de omgang blijven. Je kunt een geliefd iemand worden, zonder dat je je eigenwaarde verliest. Onderdanigheid is iets wat wel vaak gewaardeerd wordt door anderen, maar dit is een onjuist verschijnsel.

Zelfstandigheid. Dit is iets wat een mens een individu maakt. Voor een deel zijn we een groepsdier, maar daarbinnen behoort men een individu te zijn. Meelopen met de kudde zonder er bij na te denken is een teken dat er te weinig zelfstandigheid is. Men laat zich beïnvloeden door anderen. Meestal zijn er geen vervelende gevolgen maar soms kan onnadenkend volgen tot verkeerde excessen leiden (hooligans en fascisme bijvoorbeeld). Religies vallen eigenlijk ook voor een deel onder "Ik doe maar wat hij zegt, want hij zal het wel weten." Zelfstandigheid kan men leren en verbeteren zodat men niet meer onnadenkend zal volgen. Ouders kunnen dit ook aan kinderen leren.

Paradijs. Is mogelijk met de juiste mensen. Het is niet iets bovennatuurlijks, maar iets dat bereikt kan worden als men juist denkt.

Hoofdstuk 10 Meditatie en religie.

In het hoofdstuk over meditatie en religie schep ik wat duidelijkheid hierover. Ik ga bijna niet in op de inhoud van religieuze geschriften, maar behandel meer het grote beeld. Een tijdje geleden is het verschijnsel "religie" duidelijk voor me geworden. Ik had twee tegenstrijdige opvattingen hierover. Van de ene kant geloofde ik er niet in, maar van de andere kant waren er miljoenen die wel ergens in geloven. Maar men gelooft wel weer in verschillende opvattingen. Daarnaast is er de wetenschap die opvattingen heeft die lijnrecht tegenover religieuze gebeurtenissen staan. Op zich heeft religie meestal een goede basis, maar door bepaalde ontwikkelingen is het scheef gelopen. Veel van desbetreffende grondleggers hebben bestaan, maar men heeft hun niet begrepen.

Religie nu. Het is iemands recht om ergens in te geloven. Maar doordat religies niet altijd volgens de basisprincipes uitgevoerd worden, kan men zichzelf te kort doen. Niet alleen kan men in het verkeerde geloven, maar men kan de eigen ontwikkeling gaan beperken. Degenen die religie niet goed kunnen plaatsen, maar dit wel willen, vinden informatie hierover in mijn boek "Alles over jezelf en het leven."

Wat heb ik tegen religie. Op zich niks. Echte schade richt het vrij weinig aan en het verkondigt bepaalde acceptabele normen en waarden. Maar het hersenspoelt mensen met bepaalde hersenspinsels die iemand kunnen beperken qua ontwikkeling. Men denkt dat alles bepaald is. Men denkt dat er iemand is die hun beschermt. Men denkt dat er een volgend leven is. En wie geeft iemand het recht om het gebruik van condooms en de pil te verbieden. Het beperkt mensen niet alleen, maar er kunnen ook gevolgen zijn die onwenselijk zijn, zoals ongewenste zwangerschappen en aids. De grondleggers hadden destijds andere motieven dan de verschijnselen die nu plaatsvinden. Mijn boeken zijn niet geschikt voor degenen die religieuze bevestiging zoeken. Ik heb ook geen vooroordeel tegen religie, maar baseer me op feiten en logische verklaringen. Er zijn wel andere dingen om te geloven, maar die liggen niet in de religieuze sfeer.

Meditatie. Oosters verschijnsel dat door sommigen wordt begrepen (denkt men). Men mediteert om innerlijke rust te vinden. Miljoenen doen het. Maar helaas, het werkt meestal niet of maar heel beperkt. Mediteren is zich concentreren op iets, om daardoor geestelijke rust te krijgen. Helaas werkt dit niet zo.

Door wat toevallige invallen ben ik plotseling gaan begrijpen hoe de vork in de steel zat. Wat ik beweer in mijn boek, heeft nog niemand anders beweerd. Ik ben er vrij aardig van overtuigd dat ik gelijk heb. Doordat ik een bepaald geestelijk stadium bereikt heb, ben ik een aantal dingen gaan inzien. Een daarvan is dat meditatie meestal verloren tijd is. Hooguit gaat men ietsepietsie vooruit, maar het uiteindelijke doel, verlichting, zal men bijna gegarandeerd niet bereiken.

Verlichting. Het resultaat als men mediteert, maar helaas is dit maar voor een hele enkeling weggelegd. Verlichting is iets heel natuurlijks zonder enige vorm van mystiek of het bovennatuurlijke. Het is eigenlijk gewoon de staat van geestelijke en lichamelijke ontspanning. Niets meer en niets minder. Maar ondanks deze simpelheid is het toch maar een zeldzaamheid. Dat we het niet kunnen ervaren, komt door onze vele problemen. Iedereen kan in principe verlicht worden. En dit kan zonder er voor te mediteren. Iemand die verlicht is ervaart de wereld anders dan iemand die het niet is. Een verlichte is ontspannen, speels, ruimdenkend, vriendelijk en levenslustig. Het lijkt wel een beetje op de kindertijd en dat is het ook, want vroeger was men verlicht. Men is het onderweg ergens verloren. In mijn boek ga ik hier uitgebreid op in. Ik leg gedetailleerd uit wat het is en hoe men tot dit niveau kan komen.

Wat gebeurt er bij mediteren. Door zich te concentreren op bijvoorbeeld een onmogelijk raadsel, een vaas of een waterval, probeert men te bereiken dat de constante gedachtestroom stopt en er alleen nog maar aandacht is voor het meditatie onderwerp. Vervolgens verdwijnt de aandacht voor het onderwerp, om nergens meer aandacht voor te hebben. Op dat moment is men geestelijk "leeg", want men heeft nergens meer aandacht voor. Oftewel verlicht, want men voelt zich lichter. Maar op den duur komen de gedachten weer terug, want gedachten laten verdwijnen lukt niet zo maar. Vandaar dat mediteren niet helpt, want deze trucjes om de gedachten te stoppen zijn hooguit tijdelijk. Ik ben er op een andere manier gekomen en hier ga ik uitvoerig op in.

Geestelijke ontspannenheid (verlichting) is de beste manier om het leven te kunnen ervaren. Iedereen die dit niet is, doet zichzelf te kort.

Hoofdstuk 11 De maatschappij.

Een aantal niet-psychologische onderwerpen. Het waren ideeën die ik verder nergens kwijt kon, maar die ik toch graag kwijt wilde. Vandaar dat ze in mijn boek staan.

Wereldsituatie. Over het algemeen is de wereld een vrij aardige puinhoop. Het is verre van een paradijs zoals het kan zijn. Door anders te gaan denken en handelen, kan er een hele andere maatschappij ontstaan. Een van de grootste struikelblokken is de politiek die van alle kanten faalt.

Politiek. Het is een raar clubje dat daar zit. Ze hebben praatjes genoeg, nemen rare beslissingen, luisteren niet naar wat hun kiezers willen, weten alles beter en kunnen eindeloos o.h. Maar ondertussen verloedert Nederland. Waren het ondernemers geweest, dan waren ze al lang failliet gegaan. Tijd voor verandering.

Kwakzalvers. Waarom zijn er zo veel mensen die hun vak niet verstaan of doen waarvoor ze zijn aangenomen. Reparaties zijn vaak slecht, bedienend personeel is vaak onvriendelijk, men weet vaak niet waar men het over heeft, of men is niet bereikbaar. Als koper is men bijna overal welkom, maar als het op service aankomt, is men vaak niet thuis.

Ziekte en gezondheid. Door geestelijke spanningen is men ook lichamelijk gespannen. Is dit van lange duur, dan kunnen lichamelijke kwalen gaan ontstaan. Hoge bloedruk, hartkwalen, slechte stoelgang, maagzweren en dergelijken hebben voor een groot deel geestelijke stress als oorzaak. Ook een reden om zich te gaan verdiepen in een andere kijk op het leven.

Normvervaging. Het wordt steeds erger. Men gaat steeds verder over bepaalde grenzen en steeds meer functioneren op een lager sociaal niveau. Statistieken bevestigen dit ook. Steeds vaker zitten meisjes tussen vandalen, leeftijden worden steeds lager, wapengebruik stijgt, agressie stijgt, meer zinloos geweld, men keert zich steeds meer massaal tegen gezagvoerders en steeds vaker hoort men over jeugdbendes. Helaas is dit pas het begin. Het gaat nog veel erger worden. De schuld ligt niet alleen bij deze personen, maar ook bij de politiek, ouders en scholen.

School. Er wordt veel te weinig aandacht besteedt aan onderwerpen zoals sociale omgang, kinderen leren opvoeden of zelfverbetering.

Hoofdstuk 12 Onze hersenenen.

Een hoofdstuk over hoe onze hersenen werken. Het is een uitleg die voor iedereen begrijpbaar is. Het is geen technisch verhaal, maar meer over hoe wij dagelijkse belevenissen ervaren. Wat ik hierover behandel, zijn dingen die ik zelf ben gaan inzien. Het maakt psychologie daardoor niet alleen een theoretisch iets, maar vertaalt dit ook in hoe het zich in de hersenen afspeelt. Sommige dingen zijn zelfs meetbaar. Wat ik hier over behandel is m.i. een doorbraak in het begrijpen van de mens. Wel is het zo dat ik de diepgaande onderwerpen niet op deze pagina kort kan behandelen, want dan moet ik te veel gaan uitleggen om het begrijpelijk te houden. Veel van deze unieke informatie zijn mijn eigen ontdekkingen. Deze nieuwe inzichten zouden zelfs een omslag in de psychologie kunnen gaan betekenen.

Wat zijn gedachten. Gedachten zijn eigenlijk gewoon technische processen in onze hersenen. Hersenen bestaan uit hersencellen die met elkaar verbonden zijn. Een gedachte is gewoon een aaneenschakeling van bepaalde hersencellen. Of men denkt is meetbaar. Wat men denkt is moeilijk of niet aan te tonen.

Herinneren. Dit is zoeken in de hersenen naar de desbetreffende verbindingen. Vindt men het begin, dan volgt de rest vaak vanzelf. Door bepaalde dingen te begrijpen, kan men herinneren gaan verbeteren. Het meeste ligt nog wel ergens opgeslagen, maar het vinden er van is meestal het probleem.

Leren. Leren is bepaalde hersenverbindingen gaan aanleggen. Aangezien dit gewoon een technisch proces is, kan iedereen een vrij hoge graad van ontwikkeling bereiken als die dat zou willen. De snelheid van ontwikkeling zal verschillen, maar iedereen kan in principe hoog ontwikkelen.

Menselijkheid. Hetgeen ons onderscheidt van dieren is niet dat we anders zijn, maar dat we wat extra's hebben. Door onze mogelijkheid van taalkundige ontwikkeling, hebben we veel meer mogelijkheden dan dieren. Maar door verkeerde ontwikkelingen kunnen we onszelf ook beperken. Dit is niet alleen moord en doodslag, maar ook zelftwijfel en overschatting. Door de juiste balans, kunnen we menselijk en dierlijk hoger ontwikkelen dan het gemiddelde en hebben we innerlijke rust. Met menselijk bedoel ik beter leren, beter onthouden en bijvoorbeeld meer interesses hebben. Met dierlijk bedoel ik mensen aanvoelen, beter slapen en minder ziektes. Dit laatste zijn namelijk "dierlijke" eigenschappen. Dieren voelen andere dieren veel beter aan, omdat hun instinct beter werkt. Dat van ons kan ook aanmerkelijk verbeteren als mende juiste balans (weer) vindt. En dit is mogelijk voor iedereen. Mijn boek draait hier voor een deel om.

Hersenritmes. We hebben 4 verschillende hersenritmes (dit is niet mijn ontdekking) die verschillende stadia van onze activiteit vertegenwoordigen. Dit zijn van laag naar hoog diepe slaap, dromerigheid, ontspannenheid en aandacht (voor omgeving en gedachten). Over het algemeen zitten de meeste mensen te veel op dit laatste niveau. Dit is tevens het stressniveau. Door veranderingen is het mogelijk veel meer op het ontspannen niveau te functioneren. Dan voelt men zich prettiger en is men veel creatiever en speelser.

Hersenhelften. We hebben geen twee verschillende hersenhelften die ieder een eigen functie hebben en met elkaar overhoop liggen. We hebben verschillende hersenfuncties, maar die liggen niet in een specifieke helft. Het ligt veel meer verweven met elkaar. Dat er van nature een dominerend en een ondergeschikt hersenhelft is, is ook niet waar. In de hersenen zijn wel conflicten en er is vaak een dominerend en een ondergeschikte functie, maar dit komt door verkeerde opvoedkundige ontwikkelingen. Velen zijn gevoelloos en te zakelijk, terwijl vele andere weer te overgevoelig en te verward zijn. Meestal respectievelijk de mannen en de vrouwen. Met mijn boek hoop ik dat we meer in balans komen. Dit wil zeggen een betere samenwerking tussen gevoelens en het verstandige. Tevens houdt dit in innerlijke rust, want dit is eigenlijk hetzelfde. Het is ook hetzelfde als dat de hersenfuncties elkaar aanvullen en versterken.

Gewoontes. We hebben er vele. Een gewoonte is eigenlijk gewoon een bepaald hersenpatroon dat zich ontwikkeld heeft doordat men regelmatig hetzelfde deed. Gewoontes zijn makkelijk, want dan hoeven we niet elke iets opnieuw te bedenken en kunnen we ons concentreren op andere dingen. Een gewoonte is net zoals vele andere dingen, te vertalen naar een technisch proces in de hersenen. Door te weten hoe je hersenen functioneren worden bepaalde dingen makkelijker.

Constant denken. Een gedachte is een geestelijke spanning (letterlijk en figuurlijk) die door de hersenen spookt en op zoek is naar een oplossing. Zolang deze niet opgelost is, zal hij bewust of onbewust aanwezig blijven. Dit is de oorzaak dat we constant denken. We hebben te veel problemen en kunnen geen oplossingen vinden. Let er maar eens op. Wat je dwars zit, kun je niet naast je neer leggen, of komt vroeg of laat weer terug. En geestelijke spanning is lichamelijke spanning. Hoge spanning kan men zelfs herkennen. Deze mensen zijn onrustig, zenuwachtig, kunnen niet slapen of trillen. Constant denken is niet normaal. Men denkt van wel omdat men dit gewend is, maar dit is geen maatstaf. Vroeger dacht ik ook constant, maar door mij schrijf- en denkwerk ben ik daar nu van af en voel me beter dan ooit te voren.

Bewust en onbewust. Duizenden malen per dag doen we onbewuste waarnemingen. Het ontdekken van het proces van onbewuste ervaringen heeft me veel duidelijk gemaakt. Het is een zeer belangrijke natuurlijke functie die ieder redelijk ontwikkeld levend wezen heeft. Zonder het zouden we niet kunnen functioneren. Ook dit is een van de vele onderwerpen die in het boek behandeld worden.

Invallen. Ik weet waarom men vaak op onverwachte momenten goede ideeën krijgt of oplossingen van problemen of men plotseling weet waar men de sleutels heeft gelaten, of hoe de bekende van gisteren heette.

Dromen. Dromen heeft een noodzakelijke functie. We weten vaak niet dat of wat we dromen, maar we doen het allemaal. Dromen hebben ook geen betekenis; er kan geen enkele waarde aan gekend worden. Angstdromen, nachtmerries en onrealistische dromen duiden op grote geestelijke spanningen.

Hoofdstuk 13 Diversen 1.

De 3 "Diversen" hoofdstukken bestaan uit diverse (korte) onderwerpen over voornamelijk psychologie. Het zijn vele nagekomen ideeën die eigenlijk ergens tussengevoegd hadden moeten worden. Maar doordat dit enorm tijdrovend is en het niet altijd goed ingepast kan worden, zijn deze artikelen achter elkaar in aparte hoofdstukken geplaatst. Er staan vele interessante onderwerpen bij.

Identiteitscrisis. Een veel voorkomend probleem dat ondanks de grotere mondigheid, steeds vaker voorkomt. Het kan niet alleen vandalisme, zelfdoding of agressie veroorzaken, maar het tast in sterke mate de individualistische kijk op het leven aan. Indien men niet weet wie men is en wat men wil, heeft men een grote kans dat men tot groepsgedrag vervalt.

Wraak. Het is meestal een onjuist verschijnsel, maar het is iets dat wel verklaarbaar is. Er zijn bepaalde hersenprocessen die dit veroorzaken.

Muziek. De muziekkeuze komt overeen met iemands geestelijke toestand. Muziek heeft een bepaalde invloed op iemand.

Irritatie. Snel kwaad worden is verklaarbaar en te veranderen.

Spanning leidt af. Als men gespannen is, neemt men veel minder waar, want men heeft te veel aandacht voor de innerlijke problemen.

Verslaving. Dit is te doorbreken.

Spanningen verminderen. Praten over iets lucht inderdaad op. Geestelijke spanning wordt daardoor inderdaad minder.

Homoseksualiteit. Vrij veel aandacht voor (het ontstaan van) homoseksualiteit.

Spelen. Het speelse gedrag van kinderen is verklaarbaar.

Kindervragen. Het vele vragen stellen van kinderen is geen opzet, maar een hele belangrijke natuurlijke eigenschap.

Eigenwijsheid. Er is goede en er is slechte eigenwijsheid.

Onderontwikkeling. De meeste mensen komen onvoldoende tot ontwikkeling door innerlijke onzekerheid. Mijn boek kan hier verbetering in aanbrengen.

Mensenkennis. Een goed waarnemer kan veel herkennen aan iemands uiterlijk en gedrag.

Uiterlijk. Lichamelijke correcties (faceliften e.d) hebben meestal een psychische oorzaak en geen lichamelijke.

De slanke lijn. Anorexia duidt op geestelijke onbalans.

Blozen. Schaamte komt alleen voor bij onzekere mensen.

Oorzaak spanningen. Twee belangrijke bronnen van spanning zijn iets willen, maar er niet in slagen en iets tegen de wil moeten doen.

Andere basis. Mijn boek is niet een van de vele psychologische stromingen, maar gaat uit van de mens zoals hij van nature behoort te zijn. Veel van mijn onderwerpen zijn zelfs wetenschappenlijk aan te tonen. Mijn boek legt niet alleen uit, maar kan er ook voor zorgen dat men innerlijke rust vindt. Dit is geen mooipraterij, maar hetgeen ik dagelijks ervaar. Ik weet wat verlichting is, omdat ik het ben. Het is geen mysterieus verschijnsel, maar een natuurlijke staat die eigenlijk door iedereen ervaren behoort te worden. Maar doordat er tijdens de ontwikkeling een aantal dingen fout gaan, verlaten wij dit pad. Met mijn boek hoop ik een aantal terug te brengen. Men denkt dat men wel gelukkig en ontspannen is en dat men mijn boek daarom niet nodig heeft, maar neem maar van mij aan, het kan veel beter. Men weet pas hoe iets aanvoelt als men het ervaart. Zolang men die ervaring niet kent, kan men niet vergelijken of beweren dat zo'n ervaring niet bestaat.

Fobie. Een fobie is een teken dat er geestelijk het een en ander niet in orde is.

Schuldgevoelens. Men voelt zich vaak schuldig als men iets doet waar ouders niet achter zouden staan. Zelfs als ze niet meer in leven zijn.

Hoofdstuk 14 Diversen 2.

Slaapwaarnemingen. Tijdens het slapen neemt men onbewust dingen waar en dit is noodzakelijk.

Wakker worden. Waarom men 's nacht wakker wordt van een bepaald iets, is verklaarbaar. Hier zijn zelfs bepaalde regels voor.

Paranormaal. Alles op het paranormale gebied is onwaar. Door onderzoek is aangetoond dat het of niet waar is of puur bedrog is. Geloven in het verkeerde kan schadelijk zijn voor iemands ontwikkeling.

Speels gedrag. Het spelen van kinderen is gewoon het luisteren naar een innerlijke drang. Volwassenen zouden dit ook veel meer moeten doen, maar dit durft men vaak niet.

Onderling contact. Communicatiestoornissen tussen man en vrouw hoeven helemaal niet als men elkaar beter leert kennen. Dit is op het taalkundige en het gevoelsmatige vlak.

Verbetering. Indien de wilskracht er is, kan een mens van veel dingen herstellen. Dit geldt voor het geestelijke en het lichamelijke.

Gevoelens onderdrukken. De stromingen die beweren dat men kan leren om gevoelens te onderdrukken of te voorkomen, hebben een verkeerde visie op het menselijke gedrag. Gevoelens en uitingen van gevoelens horen bij levende wezens; het is een natuurlijk iets. Gaat men die onderdrukken (dit is mogelijk), dan wordt men of afgestompt of men loopt met opgekropte spanningen rond. Het enige dat gereguleerd kan worden is de uitingsvorm. Frustraties afreageren kan, zolang het maar niet naar de medemens of andermans voorwerpen gebeurt. Opkroppen is geen middel om met spanningen om te gaan. Men belast zichzelf dan te veel.

Racisme. Racisme ontstaat niet doordat men iets tegen iemand met een andere huidskleur heeft, maar door hoge aanwezige spanningen (frustratie). Doordat men wil afreageren, zoekt men iets waar men op kan afgeven. Een andere cultuur is een van de mogelijkheden.

Discussie. Met sommige mensen valt onmogelijk te discussiëren, want men denkt altijd gelijk te hebben, ongeachte welke bewijzen.

Mooipraters. Pas op voor versierders.

Onderdanigheid. Het niet rechtop lopen heeft een geestelijke oorzaak.

Verkeerde levenshouding. Depressie, negativiteit en bijvoorbeeld pessimisme hebben geen lichamelijke oorzaak, maar worden veroorzaakt door de manier van denken. Medicijnen zullen daarom ook nauwelijks helpen. Deze verschijnselen zijn kwijt te raken.

Schuldgevoelens. Vrouwen voelen zich vaak schuldig aan alles. Ook dingen waar men totaal niks mee te maken heeft.

Keuzes opdringen. Opvoeders moeten niet voor bepaalde verwachtingspatronen gaan zorgen bij de kinderen. Kinderen hebben recht op hun eigen zelfstandige leven.

Anders leven. Men moet veel meer openstaan dat het huidige niveau van leven veel beter kan. Er wordt te vaak gedacht van dat het leven er zo uit behoort te zien. Iemand die veel problemen heeft denkt dat dit bij het leven hoort. Door anders te gaan denken kan een veel betere situatie ontstaan.

Graduele irritatie. Hoe ontspannender men is, des te meer kan men hebben voordat men geïrriteerd raakt. Hoe men op iets reageert, zegt dus iets van de mate van ontspanning. Dezelfde situatie in een andere persoonsstemming resulteert in een andersoortige reactie. Let er maar eens op.

Ouderlijke dwang. Hoe meer ouders forceren om een kind hoog te laten ontwikkelen, des te lager wordt zijn of haar niveau. Forceren is een foute opvoedingsmethode, want men bereikt het tegenovergestelde. Er zijn veel betere methoden.

Aftakeling. Veel mensen zijn behoorlijk afgestompt. Ze worden niet kwaad als er aanleiding voor is. Ze lachen bijna nooit. Hebben zelden speelse uitingen. Initiatief komt niet in hun woordenboek voor. Het is vaak al aan de gezichten af te lezen. Een groot gedeelte van deze groep zal uiteindelijk dement worden.

Hoofdstuk 15 Diversen 3.

Praatjesmakers. Meisjes worden steeds mondiger. Op zich is dit goed, maar steeds vaker slaat het door naar de verkeerde kant. Agressie, vandalisme, verslaving, het komt veel vaker voor dan vroeger. Een teken dat er iets fout zit. Het verkeerde jongensgedrag begint hier ook aan te slaan.

Verlies individualiteit. Oppervlakkigheid is ook iets wat steeds meer voorkomt. Ondanks de mondigheid is er veel minder individualiteit dan vroeger. Men hoort bij een bepaalde groep en past zich vrij redelijk aan om er bij te kunnen blijven. Er zijn nu veel meer trends, modeverschijnselen en kledingsvoorschriften waar men zich aan moet houden om "er bij te horen."

Verandering is mogelijk. Indien men in de knoei zit met zichzelf, kan men hier op eigen kracht uit komen. Mijn boek is eigenlijk voldoende. Iemand die gebruik maakt van de kennis uit mijn boek, heeft geen psychiater, medicijnen of therapieën nodig. Dit is een persoonlijke opvatting en geen zelfoverschatting. Ik baseer me op de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt. Door het denken en schrijven ben ik enorm veranderd en zie nu in dat veel dingen anders kunnen. Als het voor mij kan, kan het ook voor anderen. Ik ben geen bovennatuurlijk wezen namelijk. Dat ik verander ben, ligt voor mij vast. Het is beslist geen verkooppraatje.

Opvallen. Uitdagend gekleed gaan is geen uitnodiging tot seks, maar een behoefte aan aandacht.

Eigendunk. Iemand die anderen constant onderbreekt, heeft eigenlijk geen belangstelling voor hetgeen de ander zegt. Men wil koste wat kost, de eigen mening doordrukken. Meestal zijn normale gesprekken ook niet mogelijk, want men is te vol van zichzelf.

Verbetering. Niet alleen kan men geestelijk verbeteren, maar ook zintuiglijk.

Eigenwaarde zoeken. Zeer veel gedrag wordt gevoed door het vinden van zelfrespect. Hoe sterker men dit heeft, des te minder kan men van het leven genieten, want men heeft geen basis. Dit kan verbeterd worden.

Relaties in de toekomst. Ik ben bang dat er steeds meer relatieproblemen gaan komen. Vrouwen worden steeds mondiger en hier hebben de meeste mannen veel moeite mee, want men houdt ze het liefste onder de duim. De trend van een groeiend aantal alleenstaanden zal voorlopig nog doorgaan.

Sociale misstanden. Opvoeders en anderen die kinderen mishandelen of seksueel misbruiken, hebben geen idee wat voor geestelijke schade ze aanrichten. In veel gevallen zal het kind de rest van het leven hier hinder van blijven ontvangen. Dit soort onmensen zou eigenlijk levenslange opsluiting moeten krijgen.

Cursus opvoeding. Heel veel gedrag en denken wordt door kinderen overgenomen van ouders. Wees daarom zeer alert op hoe men met kinderen omgaat. Vooral degenen die vaak problemen met kinderen hebben en degenen die kinderen niet goed aanvoelen, moeten extra alert zijn. Diegenen zouden zich eigenlijk strikt aan bepaalde omgangsregels moeten houden. Heeft men goed contact met kinderen, dan kan men veel meer op het gevoel werken. Als men geen goed contact heeft met de kinderen, ontstaan spanningen en die worden steeds groter. Omgang met kinderen kan men leren.

Eigendunk. Zelftwijfel komt in verschillende gradaties voor. De twee uitersten van eigenwaarde zijn geen zelftwijfel hebben en niet meer twijfelen aan de minderwaardigheid. Hoe sterker men aan zichzelf twijfelt, des te groter de kans dat men op een punt komt dat men de pogingen om de zelftwijfel weg te werken gaat opgeven. Men accepteert dan de minderwaardigheid. Zolang men nog niet op dit punt beland is, is er nog kans op verbetering van de eigenwaarde. Zonder hulp zal het wel vaak moeilijke zaak worden. Mijn boek kan die hulp bieden.

Foute opvoeding. Achter iedere agressor, vandaal, onzekere en depressieve, staan ouders die bepaalde dingen fout hebben gedaan. Meestal komt dit door een gebrek aan kennis en inzicht om met kinderen om te gaan.

Lichaam en geest. Emoties en spanningen beïnvloeden het normale denken. Men voelt en denkt dan op een heel andere manier. Meestal reageert men dan niet optimaal. Emoties kunnen zelfs voor verlamming, flauw vallen en black-outs leiden. Deze lichamelijke gevolgen ontstaan door geestelijke processen. Ook dit bevestigd dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden.

Veranderingsproces. Jezelf veranderen kan op twee manieren. De ene is het roer totaal omgooien en opnieuw beginnen en de andere is door geleidelijke aanpassingen. De eerste kan alleen als men een begeleider heeft die hierbij constant helpt, want op een nieuwe onbekende koers verdwaalt men anders meestal. Geleidelijke veranderingen heeft over het algemeen betere resultaten, maar het nadeel is dat men makkelijk terug kan vallen tot oude, verkeerde, gewoontes. Maar ook voor geleidelijke veranderingen heeft men steun nodig, want men moet weten wat men moet veranderen en hoe. Mijn schrijfwerk kan hier in voorzien.

Sociaal zijn. Sociale omgang moet sterk verbeteren, want zoals we nu met elkaar omgaan, klopt voor geen meter.

MPS. "Stemmen horen", waar een enkeling last van heeft, is meestal geen inbeelding of aandachtsvorm. Maar het is wel een teken dat er het een en ander niet in orde is bij die persoon en dat diegene het een en ander heeft meegemaakt.

Genezing. Ik ben van mening dat "ziektes" als ADHD, woordblindheid en EMS geestelijke onrust als oorzaak heeft en te genezen zijn.

 

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.