Leo Krans

Bestel mijn boek

Hoe voeden we op

 

Hoofdstuk 2-4 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

Babycontact

Niet iedere ouder begrijpt de situatie van een baby. Men beseft niet dat een baby bang kan worden als die alleen gelaten wordt. Een baby kan nog niet beseffen dat ouders ergens in de buurt zijn of in een andere kamer slapen. Daardoor kan die gaan huilen en ook dit is soms nog niet genoeg om geborgenheid te vinden. Dit is een zeer onnatuurlijke manier om met een baby om te gaan.

Huilen van baby's

Dit duidt er op dat er iets aan de hand is. Een baby doet dit niet zomaar.

Vrije opvoeding

Ondanks de huidige trend, is dit een totaal verkeerde manier om kinderen op te voeden. Men is eigenlijk een kind aan het verpesten. Met kan er al op gaan rekenen dat men dan later veel problemen met de kinderen gaat krijgen. Er zijn veel betere manieren om een kind op te voeden.

Autoritaire opvoeding

Ook dit is onjuist. Ook hier verpest men een kind mee. Gezinsspanningen en verkeerde ontwikkeling van het kind zijn bijna gegarandeerd. Ik besteed veel aandacht aan opvoeding in mijn boek want dit is bepalend voor de kwaliteit van het kind en het gezin. Een verkeerde methode kan veel schade aanrichten die eigenlijk helemaal niet hoeft.

Geestelijke ontwikkeling

Hoe een kind ontwikkelt is aan bepaalde natuurwetten gebonden. Door een juiste benadering kan een kind optimaal opgroeien. Doet men dingen verkeerd, dan wordt een kind beperkt in zijn ontwikkeling en zal daar de rest van zijn leven de hinder van meemaken.

Zelfvertrouwen

Ouders bepalen of een kind zelfvertrouwen krijgt of niet. Als er een gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat komt dit meestal niet door opzet, maar doordat men bepaalde dingen niet inziet.

Probleemloos gezin

Dit is in principe voor iedereen mogelijk. In de praktijk zijn dit helaas zeldzaamheden, want men doet (onbewust) bepaalde dingen fout.

"Het is genetisch bepaald"

Als men onhandelbare kinderen heeft, wordt het vaak hier op gegooid. Hier is echter geen enkel bewijs voor en het is ook niet waar. Door anders met kinderen om te gaan, zal men geen problemen meer hebben met "moeilijke kinderen." Een onlangs afgerond wetenschappelijk onderzoek bevestigt mijn beweringen.

Opvoedkunde

Hoe we moeten opvoeden wordt vaak gedaan zoals men vroeger zelf is opgevoed en de rest op gevoel. Het is jammer dat er niet zoiets bestaat als een cursus hiervoor, want dan kan men veel betere resultaten halen. Opvoeding zou eigen geleerd moeten worden op school, want het is moeilijker dan het lijkt. Vandaar dat er zo veel gezins- en maatschappelijke problemen zijn. Er gaat thuis namelijk nogal eens het een en ander fout. Met mijn boek hoop ik meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over hoe men kinderen opvoedt.

Grenzen stellen

Het is niet makkelijk om te bepalen wat een kind wel of niet mag. Hier heb ik wel enige richtlijnen voor, maar het is bijna onmogelijk om hier volledig duidelijk in te zijn want er zijn zo veel situaties denkbaar. Het enige wat wel mogelijk is om de situatie van de ouders en van het kind duidelijk in kaart te brengen zodat men zelf kan invullen wat wel of niet kan.

Richtlijnen

In elf punten leg ik ongeveer uit hoe men met kinderen omgaat. Deze richtlijnen zijn eenvoudig uit te voeren en indien men het correct doet, zullen kinderen in de positieve zin gaan veranderen. Kleine wondertjes zijn mogelijk.

Waarom gaat het fout

Vervelend gedrag van kinderen is verklaarbaar en te veranderen. Hier zijn geen geheime trucjes voor want die bestaan niet. Als ze er al zijn, lijkt het vaak of ze helpen, maar op den duur zal het fout gaan. Een kind omkopen met snoep is een oplossing van hooguit tijdelijk aard. Ik leg uit waarom het fout gaat en wat men er aan kan doen.

Zelfstandigheid

Dit is iets wat kinderen moeten hebben, want anders redden ze het later niet in de maatschappij. Veel ouders zijn enigszins bang voor zelfstandige kinderen, want dan is men bang dat men de zaak niet meer onder controle houdt. Maar als men het juist doet, hoeft men zich hier niet ongerust om te maken.

Wie bepaalt wat

Heeft te maken met het bovenstaande. Door verstandig met een kind om te gaan kan men grenzen gaan verleggen. Een kind is tot meer in staat dan men over het algemeen denkt. Maar men moet wel weten wat men doet, want anders faalt men in wat men wil.

Pesten

Als een kind pest of gepest wordt, is dat een teken dat er het een en ander fout zit bij het kind. Beiden zijn te veranderen.

Extreem gedrag

Vertoont een kind dat, dan moeten ouders heel erg gaan oppassen, want dit is een teken dat er iets goed fout zit bij het kind. En er is een grote kans dat het zal verergeren in de toekomst. Extreme vormen zijn niet uitgesloten.

Introversie

Een teken dat er iets niet goed zit. Introversie is onnatuurlijk. Het wil zeggen dat een kind door bepaalde redenen zich niet wil of durft te uiten. Voorzichtigheid is wel geboden, want het kind heeft meestal bepaalde angsten.

Extravertie

Ook een teken dat er iets niet goed zit. Meestal leidt dit tot oppervakkigheid en zich afsluiten van bepaalde dingen zoals emoties, inleving en aanvoelen.

Televisie

Een leuk ding, maar te veel ervan is niet goed. Niet alleen wordt men passief van zo'n apparaat, maar kinderen doen vaak verkeerde invloeden op. Kinderen zoek voorbeelden in het leven en het is niet onmogelijk dat ze verkeerde dingen van de televisie leren.

Eigenwijs

Op zich is dit geen verkeerd verschijnsel, want het kan bijdragen aan zelfstandigheid. Maar het kan ook negatieve vormen hebben. Taak van de ouders om dit in de gaten te houden en eventueel te corrigeren.

Hobby's

Een kind kan en moet eigenlijk een of meerdere hobby's hebben. Dit is niet alleen goed voor iemands ontwikkeling, maar geeft ook meer bezigheden. En dit voorkomt weer dat een ouder kind zich gaat bezighouden met nutteloze dingen, rond gaat hangen op straat, vandalisme, of vertier gaat zoeken in het uitgaansleven. Mijn boek legt uit hoe hier mee om te gaan.

Genialiteit

Als men kinderen op een juiste manier opvoedt, is (latere) genialiteit niet uitgesloten. Kinderen die geestelijk in de problemen zitten zijn daardoor nauwelijks in staat om het hogere te bereiken. Ouders kunnen voorkomen dat kinderen met zichzelf overhoop gaan liggen.

Problemen oplossen

Ieder probleem is in principe op te lossen. Ik besteed veel aandacht aan hoe gezinsproblemen op te lossen. Door uit te leggen waarom problemen ontstaan en hoe ze op te lossen, kunnen gezinsspanningen verdwijnen. Problemen ontstaan vaak doordat men de situatieniet goed inschat. En dit komt weer omdat er veel te weinig goede informatie over opvoeden is. Vandaar dat ouders die vroeger thuis zelf spanningen hebben ervaren, het ook met de eigen kinderen meemaken. Als men juiste opvoeding niet zelf heeft ervaren, is het niet makkelijk om het later zelf wel goed te doen.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.