Leo Krans

Bestel mijn boek

Hoe werken de hersenen

 

Hoofdstuk 12 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

Een hoofdstuk over hoe onze hersenen werken. Het is een uitleg die voor iedereen begrijpbaar is. Het is geen technisch verhaal, maar meer over hoe wij dagelijkse belevenissen ervaren. Wat ik hierover behandel, zijn dingen die ik zelf ben gaan inzien. Het maakt psychologie daardoor niet alleen een theoretisch iets, maar vertaalt dit ook in hoe het zich in de hersenen afspeelt. Sommige dingen zijn zelfs meetbaar. Wat ik hier over behandel is m.i. een doorbraak in het begrijpen van de mens. Wel is het zo dat ik de diepgaande onderwerpen niet op deze pagina kort kan behandelen, want dan moet ik te veel gaan uitleggen om het begrijpelijk te houden. Veel van deze unieke informatie zijn mijn eigen ontdekkingen. Deze nieuwe inzichten zouden zelfs een omslag in de psychologie kunnen gaan betekenen.

Wat zijn gedachten

Gedachten zijn eigenlijk gewoon technische processen in onze hersenen. Hersenen bestaan uit hersencellen die met elkaar verbonden zijn. Een gedachte is gewoon een aaneenschakeling van bepaalde hersencellen. Of men denkt is meetbaar. Wat men denkt is moeilijk of niet aan te tonen.

Herinneren

Dit is zoeken in de hersenen naar de desbetreffende verbindingen. Vindt men het begin, dan volgt de rest vaak vanzelf. Door bepaalde dingen te begrijpen, kan men herinneren gaan verbeteren. Het meeste ligt nog wel ergens opgeslagen, maar het vinden er van is meestal het probleem.

Leren

Leren is bepaalde hersenverbindingen gaan aanleggen. Aangezien dit gewoon een technisch proces is, kan iedereen een vrij hoge graad van ontwikkeling bereiken als die dat zou willen. De snelheid van ontwikkeling zal verschillen, maar iedereen kan in principe hoog ontwikkelen.

Menselijkheid

Hetgeen ons onderscheidt van dieren is niet dat we anders zijn, maar dat we wat extra's hebben. Door onze mogelijkheid van taalkundige ontwikkeling, hebben we veel meer mogelijkheden dan dieren. Maar door verkeerde ontwikkelingen kunnen we onszelf ook beperken. Dit is niet alleen moord en doodslag, maar ook zelftwijfel en overschatting. Door de juiste balans, kunnen we menselijk en dierlijk hoger ontwikkelen dan het gemiddelde en hebben we innerlijke rust. Met menselijk bedoel ik beter leren, beter onthouden en bijvoorbeeld meer interesses hebben. Met dierlijk bedoel ik mensen aanvoelen, beter slapen en minder ziektes. Dit laatste zijn namelijk "dierlijke" eigenschappen. Dieren voelen andere dieren veel beter aan, omdat hun instinct beter werkt. Dat van ons kan ook aanmerkelijk verbeteren als mende juiste balans (weer) vindt. En dit is mogelijk voor iedereen. Mijn boek draait hier voor een deel om.

Hersenritmes

We hebben 4 verschillende hersenritmes (dit is niet mijn ontdekking) die verschillende stadia van onze activiteit vertegenwoordigen. Dit zijn van laag naar hoog diepe slaap, dromerigheid, ontspannenheid en aandacht (voor omgeving en gedachten). Over het algemeen zitten de meeste mensen te veel op dit laatste niveau. Dit is tevens het stressniveau. Door veranderingen is het mogelijk veel meer op het ontspannen niveau te functioneren. Dan voelt men zich prettiger en is men veel creatiever en speelser.

Hersenhelften

We hebben geen twee verschillende hersenhelften die ieder een eigen functie hebben en met elkaar overhoop liggen. We hebben verschillende hersenfuncties, maar die liggen niet in een specifieke helft. Het ligt veel meer verweven met elkaar. Dat er van nature een dominerend en een ondergeschikt hersenhelft is, is ook niet waar. In de hersenen zijn wel conflicten en er is vaak een dominerend en een ondergeschikte functie, maar dit komt door verkeerde opvoedkundige ontwikkelingen. Velen zijn gevoelloos en te zakelijk, terwijl vele andere weer te overgevoelig en te verward zijn. Meestal respectievelijk de mannen en de vrouwen. Met mijn boek hoop ik dat we meer in balans komen. Dit wil zeggen een betere samenwerking tussen gevoelens en het verstandige. Tevens houdt dit in innerlijke rust, want dit is eigenlijk hetzelfde. Het is ook hetzelfde als dat de hersenfuncties elkaar aanvullen en versterken.

Gewoontes

We hebben er vele. Een gewoonte is eigenlijk gewoon een bepaald hersenpatroon dat zich ontwikkeld heeft doordat men regelmatig hetzelfde deed. Gewoontes zijn makkelijk, want dan hoeven we niet elke iets opnieuw te bedenken en kunnen we ons concentreren op andere dingen. Een gewoonte is net zoals vele andere dingen, te vertalen naar een technisch proces in de hersenen. Door te weten hoe je hersenen functioneren worden bepaalde dingen makkelijker.

Constant denken

Een gedachte is een geestelijke spanning (letterlijk en figuurlijk) die door de hersenen spookt en op zoek is naar een oplossing. Zolang deze niet opgelost is, zal hij bewust of onbewust aanwezig blijven. Dit is de oorzaak dat we constant denken. We hebben te veel problemen en kunnen geen oplossingen vinden. Let er maar eens op. Wat je dwars zit, kun je niet naast je neer leggen, of komt vroeg of laat weer terug. En geestelijke spanning is lichamelijke spanning. Hoge spanning kan men zelfs herkennen. Deze mensen zijn onrustig, zenuwachtig, kunnen niet slapen of trillen. Constant denken is niet normaal. Men denkt van wel omdat men dit gewend is, maar dit is geen maatstaf. Vroeger dacht ik ook constant, maar door mij schrijf- en denkwerk ben ik daar nu van af en voel me beter dan ooit te voren.

Bewust en onbewust

Duizenden malen per dag doen we onbewuste waarnemingen. Het ontdekken van het proces van onbewuste ervaringen heeft me veel duidelijk gemaakt. Het is een zeer belangrijke natuurlijke functie die ieder redelijk ontwikkeld levend wezen heeft. Zonder het zouden we niet kunnen functioneren. Ook dit is een van de vele onderwerpen die in het boek behandeld worden.

Invallen

Ik weet waarom men vaak op onverwachte momenten goede ideeën krijgt of oplossingen van problemen of men plotseling weet waar men de sleutels heeft gelaten, of hoe de bekende van gisteren heette.

Dromen

Dromen heeft een noodzakelijke functie. We weten vaak niet dat of wat we dromen, maar we doen het allemaal. Dromen hebben ook geen betekenis; er kan geen enkele waarde aan gekend worden. Angstdromen, nachtmerries en onrealistische dromen duiden op grote geestelijke spanningen.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.