Leo Krans

Bestel mijn boek

Meditatie en religie

 

Hoofdstuk 10 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

In het hoofdstuk over meditatie en religie schep ik wat duidelijkheid hierover. Ik ga bijna niet in op de inhoud van religieuze geschriften, maar behandel meer het grote beeld. Een tijdje geleden is het verschijnsel "religie" duidelijk voor me geworden. Ik had twee tegenstrijdige opvattingen hierover. Van de ene kant geloofde ik er niet in, maar van de andere kant waren er miljoenen die wel ergens in geloven. Maar men gelooft wel weer in verschillende opvattingen. Daarnaast is er de wetenschap die opvattingen heeft die lijnrecht tegenover religieuze gebeurtenissen staan. Op zich heeft religie meestal een goede basis, maar door bepaalde ontwikkelingen is het scheef gelopen. Veel van desbetreffende grondleggers hebben bestaan, maar men heeft hun niet begrepen.

Religie nu

Het is iemands recht om ergens in te geloven. Maar doordat religies niet altijd volgens de basisprincipes uitgevoerd worden, kan men zichzelf te kort doen. Niet alleen kan men in het verkeerde geloven, maar men kan de eigen ontwikkeling gaan beperken. Degenen die religie niet goed kunnen plaatsen, maar dit wel willen, vinden informatie hierover in mijn boek "Alles over jezelf en het leven."

Wat heb ik tegen religie

Op zich niks. Echte schade richt het vrij weinig aan en het verkondigt bepaalde acceptabele normen en waarden. Maar het hersenspoelt mensen met bepaalde hersenspinsels die iemand kunnen beperken qua ontwikkeling. Men denkt dat alles bepaald is. Men denkt dat er iemand is die hun beschermt. Men denkt dat er een volgend leven is. En wie geeft iemand het recht om het gebruik van condooms en de pil te verbieden. Het beperkt mensen niet alleen, maar er kunnen ook gevolgen zijn die onwenselijk zijn, zoals ongewenste zwangerschappen en aids. De grondleggers hadden destijds andere motieven dan de verschijnselen die nu plaatsvinden. Mijn boeken zijn niet geschikt voor degenen die religieuze bevestiging zoeken. Ik heb ook geen vooroordeel tegen religie, maar baseer me op feiten en logische verklaringen. Er zijn wel andere dingen om te geloven, maar die liggen niet in de religieuze sfeer.

Meditatie

Oosters verschijnsel dat door sommigen wordt begrepen (denkt men). Men mediteert om innerlijke rust te vinden. Miljoenen doen het. Maar helaas, het werkt meestal niet of maar heel beperkt. Mediteren is zich concentreren op iets, om daardoor geestelijke rust te krijgen. Helaas werkt dit niet zo.

Door wat toevallige invallen ben ik plotseling gaan begrijpen hoe de vork in de steel zat. Wat ik beweer in mijn boek, heeft nog niemand anders beweerd. Ik ben er vrij aardig van overtuigd dat ik gelijk heb. Doordat ik een bepaald geestelijk stadium bereikt heb, ben ik een aantal dingen gaan inzien. Een daarvan is dat meditatie meestal verloren tijd is. Hooguit gaat men ietsepietsie vooruit, maar het uiteindelijke doel, verlichting, zal men bijna gegarandeerd niet bereiken.

Verlichting

Het resultaat als men mediteert, maar helaas is dit maar voor een hele enkeling weggelegd. Verlichting is iets heel natuurlijks zonder enige vorm van mystiek of het bovennatuurlijke. Het is eigenlijk gewoon de staat van geestelijke en lichamelijke ontspanning. Niets meer en niets minder. Maar ondanks deze simpelheid is het toch maar een zeldzaamheid. Dat we het niet kunnen ervaren, komt door onze vele problemen. Iedereen kan in principe verlicht worden. En dit kan zonder er voor te mediteren. Iemand die verlicht is ervaart de wereld anders dan iemand die het niet is. Een verlichte is ontspannen, speels, ruimdenkend, vriendelijk en levenslustig. Het lijkt wel een beetje op de kindertijd en dat is het ook, want vroeger was men verlicht. Men is het onderweg ergens verloren. In mijn boek ga ik hier uitgebreid op in. Ik leg gedetailleerd uit wat het is en hoe men tot dit niveau kan komen.

Wat gebeurt er bij mediteren

Door zich te concentreren op bijvoorbeeld een onmogelijk raadsel, een vaas of een waterval, probeert men te bereiken dat de constante gedachtestroom stopt en er alleen nog maar aandacht is voor het meditatie onderwerp. Vervolgens verdwijnt de aandacht voor het onderwerp, om nergens meer aandacht voor te hebben. Op dat moment is men geestelijk "leeg", want men heeft nergens meer aandacht voor. Oftewel verlicht, want men voelt zich lichter. Maar op den duur komen de gedachten weer terug, want gedachten laten verdwijnen lukt niet zo maar. Vandaar dat mediteren niet helpt, want deze trucjes om de gedachten te stoppen zijn hooguit tijdelijk. Ik ben er op een andere manier gekomen en hier ga ik uitvoerig op in.

Geestelijke ontspannenheid (verlichting) is de beste manier om het leven te kunnen ervaren. Iedereen die dit niet is, doet zichzelf te kort.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.