Leo Krans

Bestel mijn boek

Meer over psychologie 3

 

Hoofdstuk 15 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

De 3 "Diversen" hoofdstukken bestaan uit diverse (korte) onderwerpen over voornamelijk psychologie. Het zijn vele nagekomen ideeën die eigenlijk ergens tussengevoegd hadden moeten worden. Maar doordat dit enorm tijdrovend is en het niet altijd goed ingepast kan worden, zijn deze artikelen achter elkaar in aparte hoofdstukken geplaatst. Er staan vele interessante onderwerpen bij.

Praatjesmakers. Meisjes worden steeds mondiger. Op zich is dit goed, maar steeds vaker slaat het door naar de verkeerde kant. Agressie, vandalisme, verslaving, het komt veel vaker voor dan vroeger. Een teken dat er iets fout zit. Het verkeerde jongensgedrag begint hier ook aan te slaan.

Verlies individualiteit. Oppervlakkigheid is ook iets wat steeds meer voorkomt. Ondanks de mondigheid is er veel minder individualiteit dan vroeger. Men hoort bij een bepaalde groep en past zich vrij redelijk aan om er bij te kunnen blijven. Er zijn nu veel meer trends, modeverschijnselen en kledingsvoorschriften waar men zich aan moet houden om "er bij te horen."

Verandering is mogelijk. Indien men in de knoei zit met zichzelf, kan men hier op eigen kracht uit komen. Mijn boek is eigenlijk voldoende. Iemand die gebruik maakt van de kennis uit mijn boek, heeft geen psychiater, medicijnen of therapieën nodig. Dit is een persoonlijke opvatting en geen zelfoverschatting. Ik baseer me op de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt. Door het denken en schrijven ben ik enorm veranderd en zie nu in dat veel dingen anders kunnen. Als het voor mij kan, kan het ook voor anderen. Ik ben geen bovennatuurlijk wezen namelijk. Dat ik verander ben, ligt voor mij vast. Het is beslist geen verkooppraatje.

Opvallen. Uitdagend gekleed gaan is geen uitnodiging tot seks, maar een behoefte aan aandacht.

Eigendunk. Iemand die anderen constant onderbreekt, heeft eigenlijk geen belangstelling voor hetgeen de ander zegt. Men wil koste wat kost, de eigen mening doordrukken. Meestal zijn normale gesprekken ook niet mogelijk, want men is te vol van zichzelf.

Verbetering. Niet alleen kan men geestelijk verbeteren, maar ook zintuiglijk.

Eigenwaarde zoeken. Zeer veel gedrag wordt gevoed door het vinden van zelfrespect. Hoe sterker men dit heeft, des te minder kan men van het leven genieten, want men heeft geen basis. Dit kan verbeterd worden.

Relaties in de toekomst. Ik ben bang dat er steeds meer relatieproblemen gaan komen. Vrouwen worden steeds mondiger en hier hebben de meeste mannen veel moeite mee, want men houdt ze het liefste onder de duim. De trend van een groeiend aantal alleenstaanden zal voorlopig nog doorgaan.

Sociale misstanden. Opvoeders en anderen die kinderen mishandelen of seksueel misbruiken, hebben geen idee wat voor geestelijke schade ze aanrichten. In veel gevallen zal het kind de rest van het leven hier hinder van blijven ontvangen. Dit soort onmensen zou eigenlijk levenslange opsluiting moeten krijgen.

Cursus opvoeding. Heel veel gedrag en denken wordt door kinderen overgenomen van ouders. Wees daarom zeer alert op hoe men met kinderen omgaat. Vooral degenen die vaak problemen met kinderen hebben en degenen die kinderen niet goed aanvoelen, moeten extra alert zijn. Diegenen zouden zich eigenlijk strikt aan bepaalde omgangsregels moeten houden. Heeft men goed contact met kinderen, dan kan men veel meer op het gevoel werken. Als men geen goed contact heeft met de kinderen, ontstaan spanningen en die worden steeds groter. Omgang met kinderen kan men leren.

Eigendunk. Zelftwijfel komt in verschillende gradaties voor. De twee uitersten van eigenwaarde zijn geen zelftwijfel hebben en niet meer twijfelen aan de minderwaardigheid. Hoe sterker men aan zichzelf twijfelt, des te groter de kans dat men op een punt komt dat men de pogingen om de zelftwijfel weg te werken gaat opgeven. Men accepteert dan de minderwaardigheid. Zolang men nog niet op dit punt beland is, is er nog kans op verbetering van de eigenwaarde. Zonder hulp zal het wel vaak moeilijke zaak worden. Mijn boek kan die hulp bieden.

Foute opvoeding. Achter iedere agressor, vandaal, onzekere en depressieve, staan ouders die bepaalde dingen fout hebben gedaan. Meestal komt dit door een gebrek aan kennis en inzicht om met kinderen om te gaan.

Lichaam en geest. Emoties en spanningen beïnvloeden het normale denken. Men voelt en denkt dan op een heel andere manier. Meestal reageert men dan niet optimaal. Emoties kunnen zelfs voor verlamming, flauw vallen en black-outs leiden. Deze lichamelijke gevolgen ontstaan door geestelijke processen. Ook dit bevestigd dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden.

Veranderingsproces. Jezelf veranderen kan op twee manieren. De ene is het roer totaal omgooien en opnieuw beginnen en de andere is door geleidelijke aanpassingen. De eerste kan alleen als men een begeleider heeft die hierbij constant helpt, want op een nieuwe onbekende koers verdwaalt men anders meestal. Geleidelijke veranderingen heeft over het algemeen betere resultaten, maar het nadeel is dat men makkelijk terug kan vallen tot oude, verkeerde, gewoontes. Maar ook voor geleidelijke veranderingen heeft men steun nodig, want men moet weten wat men moet veranderen en hoe. Mijn schrijfwerk kan hier in voorzien.

Sociaal zijn. Sociale omgang moet sterk verbeteren, want zoals we nu met elkaar omgaan, klopt voor geen meter.

MPS. "Stemmen horen", waar een enkeling last van heeft, is meestal geen inbeelding of aandachtsvorm. Maar het is wel een teken dat er het een en ander niet in orde is bij die persoon en dat diegene het een en ander heeft meegemaakt.

Genezing. Ik ben van mening dat "ziektes" als ADHD, woordblindheid en MPS, geestelijke onrust als oorzaak heeft en te genezen zijn.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.