Leo Krans

Bestel mijn boek

Meer psychologie

 

Hoofdstuk 13 uit het boek "Alles over jezelf en het leven"

De 3 "Diversen" hoofdstukken bestaan uit diverse (korte) onderwerpen over voornamelijk psychologie. Het zijn vele nagekomen ideeën die eigenlijk ergens tussengevoegd hadden moeten worden. Maar doordat dit enorm tijdrovend is en het niet altijd goed ingepast kan worden, zijn deze artikelen achter elkaar in aparte hoofdstukken geplaatst. Er staan vele interessante onderwerpen bij.

Identiteitscrisis. Een veel voorkomend probleem dat ondanks de grotere mondigheid, steeds vaker voorkomt. Het kan niet alleen vandalisme, zelfdoding of agressie veroorzaken, maar het tast in sterke mate de individualistische kijk op het leven aan. Indien men niet weet wie men is en wat men wil, heeft men een grote kans dat men tot groepsgedrag vervalt.

Wraak. Het is meestal een onjuist verschijnsel, maar het is iets dat wel verklaarbaar is. Er zijn bepaalde hersenprocessen die dit veroorzaken.

Muziek. De muziekkeuze komt overeen met iemands geestelijke toestand. Muziek heeft een bepaalde invloed op iemand.

Irritatie. Snel kwaad worden is verklaarbaar en te veranderen.

Spanning leidt af. Als men gespannen is, neemt men veel minder waar, want men heeft te veel aandacht voor de innerlijke problemen.

Verslaving. Dit is te doorbreken.

Spanningen verminderen. Praten over iets lucht inderdaad op. Geestelijke spanning wordt daardoor inderdaad minder.

Homoseksualiteit. Vrij veel aandacht voor (het ontstaan van) homoseksualiteit.

Spelen. Het speelse gedrag van kinderen is verklaarbaar.

Kindervragen. Het vele vragen stellen van kinderen is geen opzet, maar een hele belangrijke natuurlijke eigenschap.

Eigenwijsheid. Er is goede en er is slechte eigenwijsheid.

Onderontwikkeling. De meeste mensen komen onvoldoende tot ontwikkeling door innerlijke onzekerheid. Mijn boek kan hier verbetering in aanbrengen.

Mensenkennis. Een goed waarnemer kan veel herkennen aan iemands uiterlijk en gedrag.

Uiterlijk. Lichamelijke correcties (faceliften e.d) hebben meestal een psychische oorzaak en geen lichamelijke.

De slanke lijn. Anorexia duidt op geestelijke onbalans.

Blozen. Schaamte komt alleen voor bij onzekere mensen.

Oorzaak spanningen. Twee belangrijke bronnen van spanning zijn iets willen, maar er niet in slagen en iets tegen de wil moeten doen.

Andere basis. Mijn boek is niet een van de vele psychologische stromingen, maar gaat uit van de mens zoals hij van nature behoort te zijn. Veel van mijn onderwerpen zijn zelfs wetenschappenlijk aan te tonen. Mijn boek legt niet alleen uit, maar kan er ook voor zorgen dat men innerlijke rust vindt. Dit is geen mooipraterij, maar hetgeen ik dagelijks ervaar. Ik weet wat verlichting is, omdat ik het ben. Het is geen mysterieus verschijnsel, maar een natuurlijke staat die eigenlijk door iedereen ervaren behoort te worden. Maar doordat er tijdens de ontwikkeling een aantal dingen fout gaan, verlaten wij dit pad. Met mijn boek hoop ik een aantal terug te brengen. Men denkt dat men wel gelukkig en ontspannen is en dat men mijn boek daarom niet nodig heeft, maar neem maar van mij aan, het kan veel beter. Men weet pas hoe iets aanvoelt als men het ervaart. Zolang men die ervaring niet kent, kan men niet vergelijken of beweren dat zo'n ervaring niet bestaat.

Fobie. Een fobie is een teken dat er geestelijk het een en ander niet in orde is.

Schuldgevoelens. Men voelt zich vaak schuldig als men iets doet waar ouders niet achter zouden staan. Zelfs als ze niet meer in leven zijn.

Wil je nog veel meer weten? Wil je jezelf verbeteren? Mijn boek helpt je.